هزینه و شهریه ثبت نام در جشنواره

اجرای جشنواره با هدف غیر انتفاعی و خیرخواهانه می‌باشد .و درآمد حاصل از ثبت نام متقاضیان صرف انجام بررسی اسناد، صحت سنجی و سایر هزینه‌های جاری جشنواره بویژه پرداخت کسورات قانونی می‌گردد. از برندگان جشنواره با توانمندی مالی و با توافق آنان جهت تهیه و پرداخت جایزه نقدی کمک هزینه اخذ می‌گردد. در صورت عدم برگزاری جشنواره در شرایط فورس ماژور ، مبلغ ثبت نام پس از کسر کسورات قانونی اعاده می گردد. ولی تعهدات خدمات رایگان مشاوره زیست محیطی از طرف دبیرخانه به متقاضیان ارایه می گردد
ادامه مطلب

مزایا و فواید شرکت در جشنواره

به مدیران و صاحبان صنایع و خدماتی که موفق به کسب رتبه اول ملی گردند اجازه درج نشان وجدان محیط زیست بر روی محصولات تولیدی به مدت یکسال با شرایط دبیرخانه جایزه ملی وجدان محیط زیست داده خواهد شد. 9-به مدت شش ماه به واحدهای متقاضی شرکت درجشنواره جایزه وجدان محیط زیست توسط کارشناسان خبره دبیرخانه ( با سابقه کار درسازمان حفاظت محیط زیست و مراکز علمی ) مشاوره رایگان زیست محیطی ارائه می‌گردد. 10- به مدت یکسال به واحدهای برنده در سطح ملی و استانی و شهرستانی توسط کارشناسان خبره محیط زیست از طرف دبیرخانه ، خدمات مشاوره رایگان زیست محیطی ارایه می‌گردد.
ادامه مطلب

معرفی جشنواره وجدان محیط زیست

* برندگان جایزه وجدان محیط زیست در کسب و کار از نگاه مردم: به اشخاصی که در واحد های صنعتی ، معدنی ،خدماتی ،کشاورزی و گردشگری ، و نیز در مراکز اجرایی، قانون گذاری ، نظارتی ، فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی و... مشغول به فعالیت بوده که ، بر اساس تفکری آینده‌نگر و سبزاندیش ،توانستند، معیارهای زیست محیطی مربوط به جایزه ملی وجدان محیط زیست در کسب و کار از نگاه مردم را، بدون توجهات سیاسی ، مالی ، ضوابط و مقررات جاری کشور و حتی خارج از نگاه نهادهای دولتی اخذ نمایند.جشنواره جایزه وجدان محیط زیست در کسب و کار از نگاه مردم :مراسمی است که
ادامه مطلب

معرفی انجمن توسعه کسب و کارهای محیط زیست شایان

مدیران و کارشناسان و صاحبان صنایع ، معادن ، خدمات و کشاورزی می‌توانند با نام حقوقی واحد تولیدی و خدماتی خود در این جشنواره شرکت نمایند3- صنایع آلاینده و صنایعی که اخطاریه آلایندگی زیست محیطی دریافت نموده اند می‌توانند در این جشنواره شرکت نمایند.4- تعهدات زیست محیطی مدیران و صاحبان صنایع و خدمات ، به سازمان حفاظت محیط زیست و یا سایر نهاد‌های دولتی نظیر دارایی و ... مانع مشارکت آن‌ها در این جشنواره نمی‌باشد.5- اشخاص حقیقی و حقوقی داوطلب درارزیابی منتخبین ویژه ، بدون توجه به جنسیت ، مذهب و گرایش سیاسی ،دولتی یا غیر دولتی بودن ، مدرک و رشته تحصیلی ، موقعیت محل جغرافیایی زندگی و کار و حتی بدون
ادامه مطلب

یادداشت سردبیر

@Aseman_Mag

ما را دنبال کنید