آمارگیر وبلاگ

مرکز میانجیگری و پیشگیری مردمی جرائم محیط زیست
اندیشکده مخبگان حفاظت از محیط زیست
انجمن توسعه کسب و کارهای محیط زیست شایان
مرکز خدمات اجرایی انجمن
اسپانسری و حمایت از جشنواره

تیزر دومین مراسم جشنواره 1402

درخواست عضویت در اندیشکده نحبگان حفاظت از محیط زیست 
حق عضویت
مشارکت مردمی در جرم انگاری تخریب محیط زیست

​کتاب مشارکت مردمی در جرم انگاری تخریب محیط زیست 

نویسندگان : سید قوام الدین بزرگیان - رویا پوررستمی     

کاری از اندیشگده نخبگان حفاظت از محیط زیست شایان  

بیشتر

گزارش تخلفات مردمی در حوزه محیط زیست 

را با طرح شکایت از متخلفین در کوتاه ترین زمان از طریق سایت خودکاربری قوه قضاییه در اختیار انجمن، اقدام قضایی و از حقوق عامه و بزه دیدگان جرائم محیط زیست با همکاری وکلای مجرب همکار انجمن پیگیری می نماییم.

گزارش تخلفات به شماره تماس  09193764665

مرکز میانجیگری و پیشگیری مردمی جرائم محیط زیست

تماس 02144967188

بیشتر
بیشتر
مرکز میانجیگری و پیشگیری از جرائم محیط زیست
مرکز میانجیگری و پیشگیری مردمی جرائم محیط زیست

خدمات اجرایی انجمن 

برترین های محیط زیست 

بیشتر

تماشا کنید 

فیلم مستند در محیط زیست