برندگان نامزد نشان وجدان محیط زیست - تندیس طلایی1401

دکتر سید محمد میرسمیعی
مهندس سید محمد مهدی هاشمی
دکترفریدون نوحی بزنجانی
دکتر علیرضا شهیدی
دکتر کتایون نعمت پور
مهندس کاوه حاتمی
مهندس امید شنعه
دکتر شهرام فداکار
دکتر فرشید شکر خدایی
دکتر سعید جابری انصاری
مهندس علی بیانی
دکترسعید محمدی
دکتر سجاد خدایی
علی رضا همت
مهندس مسعود شیرین کلام
دکتر داریوش گلعلیزاده

برندگان شایسته تقدیر 1401

مهندس فردین فرزین
رضا نقی زاده
احمد حاجی وزیری
بهروز آگاهی
سید جلال حسینی
مهندس سید مرتضی هاشمیه
مهندس محمد فرهادیان
مهندس لیلا دلاوری
مهندس فاطمه بشیری
مهندس صادق توسلی زاده
مهندس حجت رحمانی
مهندس علیرضا اویسی
مهندس صادق رحمتی بازرگانی
سید آرمان بزرگیان
ماجده باقری چیمه
سعدا عباس آبادی
مهندس دنیا مددی مقدم
مهندس سیده زینب سلملیان
مهندس الهام سلملیان
مهندس فرشید سنجری
مهندس شیر محمد فرامرزی
سید امراله حسینی
مهندس فرزاد خسروی
مهندس یونس خلیلی
مهندس سیده زهرا طالبیان
مسعود ایمانی
شهرام سپهر نیا​​​​​​​

مهندس مصطفی گلجاری مقدم
احمد خواجه وند
خانم مهندس  فاطمه عبادتی
خانم مهندس نرجس بای
دکتر عبداله مخبر دزفولی
مهندس محمد حسین کریمی
دکتر علی رضا رفیعی پور
دکتر رضا مبصری
مهندس محمد رضا عین قلایی
خانم دکتر شینا انصاری
خانم سیده رقیه بزرگیان
خانم مهندس سیده آسیه رضوی زاهد کلائی
خانم مهندس ناهید اسلامی
مهندس سید هادی امیر حسینی
پیام احمدی کاشانی
سید محمد کاظم بهبهانی
دکتر علی سیدی
موسی حاجی محمد لو
مهندس سید جواد حقیقت حسینی
دکتر امیرحسین دادشی
دکترحسن فروزانفرد
فریبرز حیدری
دکتر محمد جهان شاهی
دکتر علیرضا اعجازی
مهندس احمد دباغیان
محمد رضا همت
علی رضا قهرمان خواه

برندگان نامزد نشان وجدان محیط زیست 1401

شهید یاسین کریمی
شهید بلال امینی 
شهید محمد حسن نژاد
شهید محمد دهقانی سیاهکی شهید
پرویز هرمزی
ایثارگر مرحوم بهروز رخش بهار​​​​​​​

برندگان افتخاری جشنواره 

تماشا کنید