آمارگیر وبلاگ

مرکز میانجیگری و پیشگیری مردمی جرائم محیط زیست
انجمن توسعه کسب و کارهای محیط زیست شایان

مجمع نهاد های مردمی همکارقوه قضائیه 

مرکزمیانجیگری و پیشگیری مردمی جرائم محیط زیست 

مجمع نهادهای مردمی همکار قوه قضاییه
ادامه مطلب
ورود
ورود
ورود
ورود

اخذ مجوزمحیط زیست 
تاسیس و بهره برداری

انجام مطالعات ارزیابی اثرات
​​​​​​​ و برنامه مدیریت محیط زیست 

مشاوره خروج صنایع از
​​​​​​​لیست صنایع آلاینده 

خدمات آموزش تخصصی 
​​​​​​​ با صدور گواهینامه 

برگزاری جشنواره
سمینار و گارگاه 

مشاوره و راهبری و اصلاح سیستم تصفیه فاضلاب 

گزارش تخلفات مردمی در حوزه محیط زیست 

 به استناد ماده 66 آیین دادرسی کیفری و تبصره 2 ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری و بخشنامه 100/213731/9000 مورخ 1398/12/6 قوه قضاییه و نیز با توجه به دسترسی این  انجمن به سایت خود کاربری قوه قضاییه با امکان ارسال گزارش و طرح شکایت در سریعترین زمان و پیگیری و اقدام قضایی آمادگی خود را جهت دریافت گزارشات تخلفات محیط زیستی و منابع طبیعی بویژه در خصوص ترک فعل دستگاههای اجرایی ، آلایندگی آب،خاک، هوا و پسماند صنایع و معادن ، زمین خواری ، درخواست نامتعارف کارکنان مرتبط و..... می باشیم  ...

تماشا کنید 

فیلم مستند در محیط زیست