برندگان نامزد دریافت نشان وجدان محیط زیست 1401 - تندیس طلایی

* برندگان جایزه وجدان محیط زیست در کسب و کار از نگاه مردم: به اشخاصی که در واحد های صنعتی ، معدنی ، خدماتی ،کشاورزی و گردشگری ، و نیازدر مراکز اجرایی، قانون گذاری ، نظارتی ، فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی و... مشغول به فعالیت بوده که ، بر اساس تفکری آینده نگر و سبزاندیش ، توانستند،ساازماان ها ونهادهای مرتبط با محیط زیست نظیر سازمان حفاظت محیط زیست کشور ، وزارت صنعت ومعدن و تجارت ، وزارت جهاد کشاورزی ، شهرداری تهران ،موسسه توسعه کسب وکارهای محیط زیست شایان ، خانه معدن ایران ، بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون اسنتهران ،مرکز نیکوکاری ثامن الالمه گرگان ، مرکز منطقه ای کنوانسیون رامسر در مرکز وغرب آسیا و
ادامه مطلب

مخاطبین جشنواره

    مخاطبین ویژه   1-شهدای محیط بان و جنگل بان 2-مدیران ارشد اجرایی و سیاسی و نظامی ،استانداران، فرمانداران ، بخشداران 3-نمایندگان مجلس ، اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا 4-قضات و وکلای دادگستری  5-معاونین سازمان‌های محیط زیست و جنگل‌ها ، مراتع و آبخیزداری کشور 6-مدیران شهرستانی ، استانی و ستادی سازمان حفاظت محیط زیست 7-مدیران دفاتر محیط زیست و HSE  سایر دستگاه‌ها دولتی و عمومی و خصوصی 8-مدیران …
ادامه مطلب

دستورالعمل نحوه برگزاری جشنواره وجدان محیط زیست

دستورالعمل  نحوه داوری جشنواره  کاتالوگ جشنواره جایزه ملی وجدان محیط زیست 1401.pdf   فرم نحوه داوری و قضاوت عملکردها.pdf   فرم کارشناسی بررسی عملکردهای اشخاص.pdf   لطفاً با شماره 02144967188 دبیرخانه جشنواره تماس گرفته  و با اعلام   درخواست گروه  ثبت نام خود ،اطلاعات مربوط به حوزه شما برایتان از طریق واتساپ یا ایمیل اختصاصی ارسال گردد.    
ادامه مطلب

هزینه و شهریه ثبت نام در جشنواره

اجرای جشنواره با هدف غیر انتفاعی و خیرخواهانه می‌باشد .و درآمد حاصل از ثبت نام متقاضیان صرف انجام بررسی اسناد، صحت سنجی و سایر هزینه‌های جاری جشنواره بویژه پرداخت کسورات قانونی می‌گردد. از برندگان جشنواره با توانمندی مالی و با توافق آنان جهت تهیه و پرداخت جایزه نقدی کمک هزینه اخذ می‌گردد. در صورت عدم برگزاری جشنواره در شرایط فورس ماژور ، مبلغ ثبت نام پس از کسر کسورات قانونی اعاده می گردد. ولی تعهدات خدمات رایگان مشاوره زیست محیطی از طرف دبیرخانه به متقاضیان ارایه می گردد
ادامه مطلب

مزایا و فواید شرکت در جشنواره

به مدیران و صاحبان صنایع و خدماتی که موفق به کسب رتبه اول ملی گردند اجازه درج نشان وجدان محیط زیست بر روی محصولات تولیدی به مدت یکسال با شرایط دبیرخانه جایزه ملی وجدان محیط زیست داده خواهد شد. 9-به مدت شش ماه به واحدهای متقاضی شرکت درجشنواره جایزه وجدان محیط زیست توسط کارشناسان خبره دبیرخانه ( با سابقه کار درسازمان حفاظت محیط زیست و مراکز علمی ) مشاوره رایگان زیست محیطی ارائه می‌گردد. 10- به مدت یکسال به واحدهای برنده در سطح ملی و استانی و شهرستانی توسط کارشناسان خبره محیط زیست از طرف دبیرخانه ، خدمات مشاوره رایگان زیست محیطی ارایه می‌گردد.
ادامه مطلب

معرفی جشنواره وجدان محیط زیست

* برندگان جایزه وجدان محیط زیست در کسب و کار از نگاه مردم: به اشخاصی که در واحد های صنعتی ، معدنی ،خدماتی ،کشاورزی و گردشگری ، و نیز در مراکز اجرایی، قانون گذاری ، نظارتی ، فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی و... مشغول به فعالیت بوده که ، بر اساس تفکری آینده‌نگر و سبزاندیش ،توانستند، معیارهای زیست محیطی مربوط به جایزه ملی وجدان محیط زیست در کسب و کار از نگاه مردم را، بدون توجهات سیاسی ، مالی ، ضوابط و مقررات جاری کشور و حتی خارج از نگاه نهادهای دولتی اخذ نمایند.جشنواره جایزه وجدان محیط زیست در کسب و کار از نگاه مردم :مراسمی است که
ادامه مطلب

معرفی انجمن توسعه کسب و کارهای محیط زیست شایان

مدیران و کارشناسان و صاحبان صنایع ، معادن ، خدمات و کشاورزی می‌توانند با نام حقوقی واحد تولیدی و خدماتی خود در این جشنواره شرکت نمایند3- صنایع آلاینده و صنایعی که اخطاریه آلایندگی زیست محیطی دریافت نموده اند می‌توانند در این جشنواره شرکت نمایند.4- تعهدات زیست محیطی مدیران و صاحبان صنایع و خدمات ، به سازمان حفاظت محیط زیست و یا سایر نهاد‌های دولتی نظیر دارایی و ... مانع مشارکت آن‌ها در این جشنواره نمی‌باشد.5- اشخاص حقیقی و حقوقی داوطلب درارزیابی منتخبین ویژه ، بدون توجه به جنسیت ، مذهب و گرایش سیاسی ،دولتی یا غیر دولتی بودن ، مدرک و رشته تحصیلی ، موقعیت محل جغرافیایی زندگی و کار و حتی بدون
ادامه مطلب

نحوه بررسی و محاسبه امتیازهای واحد های صنعتی، خدماتی،کشاورزی و معدنی

  1- در بررسی اسناد مربوط به مدیران واحد های صنعتی و خدماتی ،با توجه به گروه و رده هر صنعت و خدمات و نیز موقعیت جغرافیایی و توان مالی و پرسنلی هر واحد و همچنین نوع کنترل آلاینده‌های مربوط به هر واحد، و نیز با توجه به الزامات قانونی موجود برای هر پارامتر و سرانجام، نگاه سبز اندیش و وجدان بیدار اشخاص و مدیران  و صاحبان صنعت و خدمات …
ادامه مطلب

یادداشت سردبیر

@Aseman_Mag

ما را دنبال کنید