نحوه بررسی و محاسبه امتیازهای واحد های صنعتی، خدماتی،کشاورزی و معدنی

  1- در بررسی اسناد مربوط به مدیران واحد های صنعتی و خدماتی ،با توجه به گروه و رده هر صنعت و خدمات و نیز موقعیت جغرافیایی و توان مالی و پرسنلی هر واحد و همچنین نوع کنترل آلاینده‌های مربوط به هر واحد، و نیز با توجه به الزامات قانونی موجود برای هر پارامتر و سرانجام، نگاه سبز اندیش و وجدان بیدار اشخاص و مدیران  و صاحبان صنعت و خدمات …
ادامه مطلب

یادداشت سردبیر

@Aseman_Mag

ما را دنبال کنید