آمارگیر وبلاگ

افتتاح مرکز میانجیگری و پیشگیری مردمی جرائم محیط زیست

ر اولین مرکز میانجیگری و پیشگیری مردمی جرائم محیط زیست کشور امروز با حضور دکتر حسن زاده ، مدیرکل دفتر مشارکتهای مردمی و سرمایه های اجتماعی قوه قضاییه در محل دفتر انجمن مردم نهاد توسعه کسب و کارهای محیط زیست شایان افتتاح گردید .  بزرگیان افزود ، مرکز میانجیگری با بکارگیری از نخبگان فرهنگی ؛ اجتماعی  و زیست محیطی در سه گروه نظارت و پایش عملکرد فعالان محیط زیست ، کارشناسی و ارزیابی جرائم زیست محیطی و در نهایت پیگیری قضایی و اقدامات حقوقی در جرائم محیط زیست ، فعالیت می نماید.
ادامه مطلب

یادداشت سردبیر

​​mohitziztshayan

ما را دنبال کنید

اخبار محیط زیست ایران