مزایا و فواید شرکت در جشنواره

به مدیران و صاحبان صنایع و خدماتی که موفق به کسب رتبه اول ملی گردند اجازه درج نشان وجدان محیط زیست بر روی محصولات تولیدی به مدت یکسال با شرایط دبیرخانه جایزه ملی وجدان محیط زیست داده خواهد شد. 9-به مدت شش ماه به واحدهای متقاضی شرکت درجشنواره جایزه وجدان محیط زیست توسط کارشناسان خبره دبیرخانه ( با سابقه کار درسازمان حفاظت محیط زیست و مراکز علمی ) مشاوره رایگان زیست محیطی ارائه می‌گردد. 10- به مدت یکسال به واحدهای برنده در سطح ملی و استانی و شهرستانی توسط کارشناسان خبره محیط زیست از طرف دبیرخانه ، خدمات مشاوره رایگان زیست محیطی ارایه می‌گردد.
ادامه مطلب

شاخص های ارزشیابی واحد های صنعتی

  شاخص‌های عمومی قابل ارزیابی در انتخاب :   1- بکارگیری از توان علمی کارشناسان محیط زیست در حوزه فعالیت 2- ایجاد مراکز مدیریت محیط زیست ( دفتر محیط زیست / واحد HSE) 3-آموزش مبانی محیط زیست به کارکنان 4-مدیریت و کنترل آلودگی‌های زیست محیطی 5- مدیریت مصرف انرژی ، سوخت و سایرمنابع 6- مشارکت مردمی در جهت حفاظت  ازمحیط زیست 7- حمایت و بهره‌مندی از توان تشکل‌های مردم نهاد …
ادامه مطلب

نشان وجدان محیط زیست بر کالا

7-به همراه تندیس و جایزه نقدی یک لوح تقدیر به زبان فارسی و یک لوح تقدیر به زبان انگلیسی جهت ارائه به مجامع بین المللی با نام شخص یا مدیر صنعت اهداء می‌گردد. 8-به مدیران و صاحبان صنایع و خدماتی که موفق به کسب رتبه اول ملی گردند اجازه درج نشان وجدان محیط زیست بر روی محصولات تولیدی به مدت یکسال با شرایط دبیرخانه جایزه ملی وجدان محیط زیست داده خواهد شد.
ادامه مطلب

یادداشت سردبیر

@Aseman_Mag

ما را دنبال کنید