آمارگیر وبلاگ

صدور هفته ای یک اخطاریه زیست محیطی انجمن مردم نهاد محیط زیست شایان

صدور هفته ای یک اخطاریه زیست محیطی انجمن مردم نهاد محیط زیست شایان
بطور میانگین هفته ای یک اخطاریه زیست محیطی به واحدهای صنعتی و خدماتی و معدنی صادر می شود . پیام احمدی کاشانی ، مدیر روابط عمومی انجمن محیط زیست شایان در این رابطه گفت : انجمن مردم نهاد محیط زیست شایان به استناد بند الف و ب و ح ماده 29 آیین نامه تشکلهای مردم نهاد و ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین مربوط اقدام به دیده …
ادامه مطلب

یادداشت سردبیر

​​mohitziztshayan

ما را دنبال کنید

اخبار محیط زیست ایران