برندگان نامزد دریافت نشان وجدان محیط زیست 1401 - تندیس طلایی

* برندگان جایزه وجدان محیط زیست در کسب و کار از نگاه مردم: به اشخاصی که در واحد های صنعتی ، معدنی ، خدماتی ،کشاورزی و گردشگری ، و نیازدر مراکز اجرایی، قانون گذاری ، نظارتی ، فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی و... مشغول به فعالیت بوده که ، بر اساس تفکری آینده نگر و سبزاندیش ، توانستند،ساازماان ها ونهادهای مرتبط با محیط زیست نظیر سازمان حفاظت محیط زیست کشور ، وزارت صنعت ومعدن و تجارت ، وزارت جهاد کشاورزی ، شهرداری تهران ،موسسه توسعه کسب وکارهای محیط زیست شایان ، خانه معدن ایران ، بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون اسنتهران ،مرکز نیکوکاری ثامن الالمه گرگان ، مرکز منطقه ای کنوانسیون رامسر در مرکز وغرب آسیا و
ادامه مطلب

معرفی انجمن توسعه کسب و کارهای محیط زیست شایان

مدیران و کارشناسان و صاحبان صنایع ، معادن ، خدمات و کشاورزی می‌توانند با نام حقوقی واحد تولیدی و خدماتی خود در این جشنواره شرکت نمایند3- صنایع آلاینده و صنایعی که اخطاریه آلایندگی زیست محیطی دریافت نموده اند می‌توانند در این جشنواره شرکت نمایند.4- تعهدات زیست محیطی مدیران و صاحبان صنایع و خدمات ، به سازمان حفاظت محیط زیست و یا سایر نهاد‌های دولتی نظیر دارایی و ... مانع مشارکت آن‌ها در این جشنواره نمی‌باشد.5- اشخاص حقیقی و حقوقی داوطلب درارزیابی منتخبین ویژه ، بدون توجه به جنسیت ، مذهب و گرایش سیاسی ،دولتی یا غیر دولتی بودن ، مدرک و رشته تحصیلی ، موقعیت محل جغرافیایی زندگی و کار و حتی بدون
ادامه مطلب

یادداشت سردبیر

@Aseman_Mag

ما را دنبال کنید