آمارگیر وبلاگ

اولین جلسه مجمع ملی نهاد های مردمی همکار قوه قضاییه تشکیل شد

 

اولین جلسه مجمع نهاد های مردمی همکار قوه قضاییه با حضور دکتر صادقی مستشار عالی دادگاه انتظامی قضات و مدیر کل مشارکتهای مردمی و سرمایه های اجتماعی قوه قضاییه و مدیران 12 سمن مردم نهاد تشکیل شد . در این جلسه پس از بحث و گفتگو در خصوص نحوه فعالیت مجامع نهاد های همکار قوه قضاییه ، سرکار خانم مدیر عامل موسسه پیام آوران همیاری به مدت شش ماه بعنوان دبیر مجمع انتخاب گردید.

 

 

یادداشت سردبیر

@Aseman_Mag

ما را دنبال کنید