آمارگیر وبلاگ

افتتاح مرکز میانجیگری و پیشگیری مردمی جرائم محیط زیست

 

 

افتتاح اولین مرکز میانجیگری و پیشگیری مردمی جرائم محیط زیست کشور

   اولین مرکز میانجیگری و پیشگیری مردمی جرائم محیط زیست کشور امروز با حضور دکتر حسن زاده ، مدیرکل دفتر مشارکتهای مردمی و سرمایه های اجتماعی قوه قضاییه در محل دفتر انجمن مردم نهاد توسعه کسب و کارهای محیط زیست شایان افتتاح گردید .

در این مراسم در ابتداء ، آقای سید قوام الدین بزرگیان ، مشاور ارشد انجمن محیط زیست شایان خلاصه گزارشی از عملکرد انجمن و اهداف تشکیل مرکز میانجیگری و پیشگیری مردمی جرائم محیط زیست عنوان نمود .ش

 بزرگیان افزود ، مرکز میانجیگری با بکارگیری از نخبگان فرهنگی ؛ اجتماعی  و زیست محیطی در سه گروه نظارت و پایش عملکرد فعالان محیط زیست ، کارشناسی و ارزیابی جرائم زیست محیطی و در نهایت پیگیری قضایی و اقدامات حقوقی در جرائم محیط زیست ، فعالیت می نماید.

بزرگیان ادامه داد از اهداف اصلی مرکز، شناسایی منابع بروز جرائم زیست محیطی از جمله رصد قوانین و دستورالعملها ، نظارت بر کم کاری و ترک فعل وظایف دستگاههای متولی و نیز رصد عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست کشور در پیشگیری از بروز جرائم زیست محیطی می باشد .

بزرگیان افزود ، استفاده از ظرفیتهای همه اقشار جامعه بویژه وکلای دادگستری، کارشناسان رسمی، کارکنان و بازنشستگان سازمان حفاظت محیط زیست خصوصاٌ ظرفیت بزرگ فارغ التحصیلان محیط زیست و منابع طبیعی عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی از برنامه های این مرکز می باشد .برگزاری دوره های آموزشی تخصصی مستمر، صدور کارت شناسایی و نیز حمایت های مادی و معنوی از اعضا در اجرایی شدن برنامه های مرکز در دستور کار قرار دارد

   در ادامه آقای دکتر حسن زاده مدیرکل دفتر مشارکتهای مردمی و سرمایه های اجتماعی قوه قضاییه ضمن گرامی داشت هفته قوه قضاییه و تقدیر از فعالیت های مردم نهادی انجمن ، به تشریح وضعیت نحوه انتخاب سمن های پذیرفته شده ، برای همکاری با قوه قضاییه اعلام نمود، بر خلاف تصور ، موضوع و اهمیت محیط زیست و جرائمی که در آن حوزه صورت می پذیرد در تمام جهات اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی موثر می باشد و تشکلهای مردم نهادی که بدون چشم داشت در این حوزه کمک می نمایند مورد حمایت قوه قرار خواهند داشت .وی افزود انجمن محیط زیست شایان نه بعنوان همکار بلکه بعنوان بخش از بدنه قوه قضاییه فعالیت می نماید و از هرگونه حمایت قانونی قوه برخوردار خواهند بود. ایشان در حوزه بکار گیری از توان نخبگان گفت ،از ظرفیت نخبگان عضو انجمن می توان در قوه قضاییه در حوزه جرایم و اجرای احکام قضایی استفاد نمود .

   ایشان در حوزه مباحث میانجیگری و پیشگیری از جرائم و نحوه فعالیت مرکز و رعایت محورهای قانونی نظام بویژه ،دقت در بکارگیری از اشخاص ، توصیه های لازم به مدیران و اعضای انجمن نمودند. و حضور خود و همران را در این مراسم،  اعلام حمایت قوه قضاییه از سمن های همکار قوه قضاییه دانست . و گفت ، انجمن تمامی گزارشات جرائم زیست محیطی در هر نقطه از کشور را به قوه اعلام و از طریق دادگستری های هر منطقه پیگیر پرونده باشد و در روند دادرسی مشارکت فعال داشته و خروجی عملکرد مرکز را به قوه قضاییه گزارش نمایند .در این مراسم ، گواهی عضویت افتخاری انجمن به ایشان اهدا گردید.

   پیرو فراخوان قوه قضاییه در بکارگیری ظرفیت های تشکلهای مردمی در پیشگیری از جرائم ، انجمن محیط زیست شایان بعنوان اولین همکار قوه قضاییه در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی از طرف آن قوه پذیرفته شد.

  این انجمن در چارچوب ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری از طریق سایت خود کاربری قوه قضاییه امکان ثبت و ارائه گزارش تخلفات و جرائم محیط زیست را به مراکز دادگستری سراسر کشور را دارا بوده و در شش حوزه مشارکت در شناسایی و پیشگیری از جرائم زیست محیطی  ،مشارکت در میانجیگری و صلح و سازش در اختلافات زیست محیطی ،مشارکت در نظارت بر اجرای قوانین ،مشارکت در حمایت از بزه دیدگان زیست محیطی ،مشارکت در فرایند رسیدگی پرونده های زیست محیطی  و مشارکت در سیاست گذاری در حوزه محیط زیست با قوه قضاییه همکاری می نماید .

 

افتتاح اولین مرکز میانجیگری و پیشگیری مردمی جرائم محیط زیست کشور

   اولین مرکز میانجیگری و پیشگیری مردمی جرائم محیط زیست کشور امروز با حضور دکتر حسن زاده ، مدیرکل دفتر مشارکتهای مردمی و سرمایه های اجتماعی قوه قضاییه در محل دفتر انجمن مردم نهاد توسعه کسب و کارهای محیط زیست شایان افتتاح گردید .

در این مراسم در ابتداء ، آقای سید قوام الدین بزرگیان ، مشاور ارشد انجمن محیط زیست شایان خلاصه گزارشی از عملکرد انجمن و اهداف تشکیل مرکز میانجیگری و پیشگیری مردمی جرائم محیط زیست عنوان نمود .

 بزرگیان افزود ، مرکز میانجیگری با بکارگیری از نخبگان فرهنگی ؛ اجتماعی  و زیست محیطی در سه گروه نظارت و پایش عملکرد فعالان محیط زیست ، کارشناسی و ارزیابی جرائم زیست محیطی و در نهایت پیگیری قضایی و اقدامات حقوقی در جرائم محیط زیست ، فعالیت می نماید.

بزرگیان ادامه داد از اهداف اصلی مرکز، شناسایی منابع بروز جرائم زیست محیطی از جمله رصد قوانین و دستورالعملها ، نظارت بر کم کاری و ترک فعل وظایف دستگاههای متولی و نیز رصد عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست کشور در پیشگیری از بروز جرائم زیست محیطی می باشد .

بزرگیان افزود ، استفاده از ظرفیتهای همه اقشار جامعه بویژه وکلای دادگستری، کارشناسان رسمی، کارکنان و بازنشستگان سازمان حفاظت محیط زیست خصوصاٌ ظرفیت بزرگ فارغ التحصیلان محیط زیست و منابع طبیعی عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی از برنامه های این مرکز می باشد .برگزاری دوره های آموزشی تخصصی مستمر، صدور کارت شناسایی و نیز حمایت های مادی و معنوی از اعضا در اجرایی شدن برنامه های مرکز در دستور کار قرار دارد

   در ادامه آقای دکتر حسن زاده مدیرکل دفتر مشارکتهای مردمی و سرمایه های اجتماعی قوه قضاییه ضمن گرامی داشت هفته قوه قضاییه و تقدیر از فعالیت های مردم نهادی انجمن ، به تشریح وضعیت نحوه انتخاب سمن های پذیرفته شده ، برای همکاری با قوه قضاییه اعلام نمود، بر خلاف تصور ، موضوع و اهمیت محیط زیست و جرائمی که در آن حوزه صورت می پذیرد در تمام جهات اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی موثر می باشد و تشکلهای مردم نهادی که بدون چشم داشت در این حوزه کمک می نمایند مورد حمایت قوه قرار خواهند داشت .وی افزود انجمن محیط زیست شایان نه بعنوان همکار بلکه بعنوان بخش از بدنه قوه قضاییه فعالیت می نماید و از هرگونه حمایت قانونی قوه برخوردار خواهند بود. ایشان در حوزه بکار گیری از توان نخبگان گفت ،از ظرفیت نخبگان عضو انجمن می توان در قوه قضاییه در حوزه جرایم و اجرای احکام قضایی استفاد نمود .

   ایشان در حوزه مباحث میانجیگری و پیشگیری از جرائم و نحوه فعالیت مرکز و رعایت محورهای قانونی نظام بویژه ،دقت در بکارگیری از اشخاص ، توصیه های لازم به مدیران و اعضای انجمن نمودند. و حضور خود و همران را در این مراسم،  اعلام حمایت قوه قضاییه از سمن های همکار قوه قضاییه دانست . و گفت ، انجمن تمامی گزارشات جرائم زیست محیطی در هر نقطه از کشور را به قوه اعلام و از طریق دادگستری های هر منطقه پیگیر پرونده باشد و در روند دادرسی مشارکت فعال داشته و خروجی عملکرد مرکز را به قوه قضاییه گزارش نمایند .در این مراسم ، گواهی عضویت افتخاری انجمن به ایشان اهدا گردید.

   پیرو فراخوان قوه قضاییه در بکارگیری ظرفیت های تشکلهای مردمی در پیشگیری از جرائم ، انجمن محیط زیست شایان بعنوان اولین همکار قوه قضاییه در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی از طرف آن قوه پذیرفته شد.

  این انجمن در چارچوب ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری از طریق سایت خود کاربری قوه قضاییه امکان ثبت و ارائه گزارش تخلفات و جرائم محیط زیست را به مراکز دادگستری سراسر کشور را دارا بوده و در شش حوزه مشارکت در شناسایی و پیشگیری از جرائم زیست محیطی  ،مشارکت در میانجیگری و صلح و سازش در اختلافات زیست محیطی ،مشارکت در نظارت بر اجرای قوانین ،مشارکت در حمایت از بزه دیدگان زیست محیطی ،مشارکت در فرایند رسیدگی پرونده های زیست محیطی  و مشارکت در سیاست گذاری در حوزه محیط زیست با قوه قضاییه همکاری می نماید .

 

 

 

یادداشت سردبیر

@Aseman_Mag

ما را دنبال کنید