آمارگیر وبلاگ

*امکان طرح شکایت انجمن ها از سازمان حفاظت محیط زیست*

*امکان طرح شکایت انجمن ها از سازمان حفاظت محیط زیست*

بر اساس تبصره 2 ماده 17قانون جدید دیوان عدالت اداری انجمن‌های مردم نهاد با موضوع فعالیت محیط زیست می توانند بر علیه سازمان حفاظت محیط زیست ، نسبت به غیر­قانونی بودن *تصمیمات و اقدامات یا خودداری از انجام وظیفه مقامات* و مراجع موضوع ماده (۱۰) این قانون که متضمن تضییع حقوق عمومی است در دیوان طرح شکایت کنند و حق تجدیدنظرخواهی دارند.

هرچند در ماده 66 آیین دادرسی کیفری هم به طور کامل به این موضوع پرداخته شد که انجمن‌های مردم نهاد مرتبط در موضوعات عمومی تر نیز امکان طرح شکایت دارند اما تبصره 2ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری به *تصمیمات و اقدامات و یا خوداری از انجام وظيفه مقامات* اشاره می کند که متاسفانه مبتلا به عملکرد بسیاری از مدیران آن دستگاه خصوصآ مدیران استانی می باشد. از اینرو تصویب این قانون، فرصت خوبی است که انجمن های محیط‌زیستی در چارچوب ظرفیت حقوقی جدید به امر نظارت و دیده بانی بیشتر بر عملکرد مقامات در حوزه محیط‌زیست بپردازند.

هرچند مدیران سازمان محیط‌زیست، فعالیت قانونی تشکل‌های مردم نهاد را نوعی دخالت در وظایف حاکمیتی آن دستگاه تلقی می کردند و به انحای مختلف مانع فعالیت آنها می شدند. که يقينا تصویب این قانون تأکید دوباره بر عملکرد نظارتی و دیده بانی انجمن ها دارد.

انجمن محیط‌زیست شایان آمادگی دارد تا گزارشات تضییع حقوق عمومی در حوزه ترک فعل و یا تصمیمات و اقدامات غیر قانونی مقامات زیست محیطی را دریافت و در صورت لزوم در چارچوب ماده 66 آیین دادرسی کیفری و ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری اقدام حقوقی لازم بعمل آورد.

???????? روابط عمومی انجمن محيط زيست شایان ????????

شماره تماس گزارش‌ جرایم محیط زیست  ؛    02144967188

یادداشت سردبیر

@Aseman_Mag

ما را دنبال کنید