آمارگیر وبلاگ

تنفس هوای مطلوب در تهران طی امروز

تنفس هوای مطلوب در تهران طی امروز

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون (۵ خردادماه) در شرایط قابل قبول است.

به گزارش ایسنا آلاینده شاخص هوای پایتخت طی 24 ساعت گذشته «ازن» با میانگین 73 بود و کیفیت هوای پایتخت در وضعیت قابل قبول قرار داشت. آلاینده شاخص هم‌اکنون «ذرات معلق کمتر از 2.5میکرون» با میانگین 58 و کیفیت هوا در وضعیت قابل قبول است.

گفتنی است که شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا 50 هوا «پاک»، از 51 تا 100 هوا «قابل قبول یا متوسط»، از 101 تا 150 هوا «ناسالم برای گروه‌های حساس»، از 151 تا 200 هوا «ناسالم»، از 201 تا 300هوا «بسیار ناسالم» و از301 تا 500 شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.

یادداشت سردبیر

@Aseman_Mag

ما را دنبال کنید