آمارگیر وبلاگ

الزام پروژه «سرزمین آسمان‌ها» به اخذ مجوز برای احداث در لویزان

الزام پروژه «سرزمین آسمان‌ها» به اخذ مجوز برای احداث در لویزان

رئیس اداره ارزیابی و استانداردهای اداره کل محیط زیست از برگزاری اولین جلسه کمیته فنی (غربالگری) طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی شهرداری تهران در سال 1403 با محوریت پروژه‌های احداث زباله سوز نوین شهر تهران و احداث پروژه سرزمین آسمانها (اسکای لند) خبر داد.

به گزارش ایسنا هاشم خوشنام گفت: اولین جلسه کمیته فنی (غربالگری) طرح ها و پروژه های عمرانی شهرداری تهران با حضور اصغر عطایی - سرپرست اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار، اعضای کمیته فنی شامل نمایندگان شورا، اساتید دانشگاه و نمایندگان شهرداری تهران در سالن جلسات اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار برگزار شد و در این جلسه  دو عنوان طرح و پروژه از منطقه ۴(پروژه سرزمین آسمانها) و سازمان مدیریت پسماند(پروژه احداث زباله سوز نوین شهر تهران) با حضور نمایندگانی از آن منطقه و سازمان همچنین نمایندگان سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی مورد بررسی قرار گرفت.

وی در ادامه اظهار کرد: پروژه سرزمین آسمان‌ها (اسکای لند) با توجه به مقیاس، ابعاد و اثرگذاری پروژه، مشمول مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی (EIA) می‌شود. از سوی دیگر اجرای این پروژه در مجموعه لویزان ملزم به اخذ مجوزهای لازم از سازمان‌های ذیربط است همچنین مطالعات ارزیابی محیط زیستی پروژه احداث زباله‌سوز نوین شهر با حضور متخصصان بررسی شد که نیازمند برخی اصلاحات در گزارش است.

خوشنام گفت: مطالعات ارزیابی محیط زیستی پروژه زباله‌سوز نیازمند تایید سازمان حفاظت محیط زیست است. مطالعات محیط زیستی پروژه‌ها باید تا قبل از اجرای پروژه، انجام و گزارش آن به اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار ارسال شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، پارک موضوعی سرزمین آسمان‌ها با وسعت 35 هکتار از اراضی کم پوشش و یا فاقد پوشش محدوده لویزان است و کمتر از 2 درصد وسعت کل محدوده را شامل می‌شود. این مجموعه شمال سه بخش آسمان اول (فضای تفریحی، بازی و سرگرمی با وسعت18 هکتار)، آسمان دوم ( طراحی فضای آموزشی، فرهنگی و پرورشی با وسعت 9هکتار) و آسمان سوم (سرزمین ملل با تأکید بر تاریخ و تمدن ایران اسلامی با وسعت 8 هکتار) می‌شود. متولی طرح پارک سرزمین آسمان‌ها شهرداری منطقه ۴ است و با همکاری سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکتهای مردمی اجرا می‌شود.

شهرداری تهران در نظر دارد دستگاه زباله‌سوز 6000 تنی را در مجتمع آرادکوه راه‌اندازی کند تا علاوه بر رفع مشکلات دفع پسماند، با احداث این زباله‌سوز بتواند روزانه در حدود 116 مگاوات برق تولید نماید. متولی طرح مذکور سازمان مدیریت پسماند است.

یادداشت سردبیر

@Aseman_Mag

ما را دنبال کنید