آمارگیر وبلاگ

کیفیت هوای پایتخت در شرایط «قابل قبول»

کیفیت هوای پایتخت در شرایط «قابل قبول»

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون (دوم خرداد) در شرایط قابل قبول است.

به گزارش ایسنا، آلاینده شاخص هوای پایتخت طی 24 ساعت گذشته «ازن» با میانگین 72 بود و کیفیت هوای پایتخت در شرایط قابل قبول قرار داشت. آلاینده شاخص هم‌اکنون «ذرات معلق کمتر از 2.5میکرون» با میانگین67 است و کیفیت هوا در وضعیت قابل قبول است.

گفتنی است که شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا 50 هوا «پاک»، از 51 تا 100 هوا «قابل قبول یا متوسط»، از 101 تا 150هوا «ناسالم برای گروه‌های حساس»، از 151 تا 200 هوا «ناسالم»، از 201 تا 300  هوا «بسیار ناسالم» و از 301 تا 500  شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.

از ابتدای سال تا امروز هوای پایتخت 57 روز در شرایط قابل قبول و 5 روز در شرایط پاک قرار داشت.

یادداشت سردبیر

@Aseman_Mag

ما را دنبال کنید