آمارگیر وبلاگ

طرح مدیریت مردمی محیط زیست یا People's environmental management plan  (PEMP)    

 

 

به گزارش روابط عمومی انجمن محیط زیست شایان ، منبعد خدمات ویژه ای از طرف تنها انجمن مردم نهاد تخصصی- اجرایی در کشور در قالب طرحی زیست محیطی به واحدها و شهرک های صنعتی ارائه می گردد.

   طرح مدیریت مردمی محیط زیست یا People's environmental management plan  (PEMP) که از طرف انجمن محیط زیست شایان معرفی گردید با نگاه حمایت تشکل مردم نهادی (NGO)  جهت مدیریت کنترل آلاینده ها در واحد های صنعتی و شهرک ها و نواحی صنعتی معرفی شده است . در این طرح با استقرار دفتر مدیریت محیط زیست انجمن در واحدها و شهرک های صنعتی باطرح مسئله و شناسایی مسائل محیط زیست و ارائه راهکار و حل مسئله خدمات اجرایی لازم به واحد های صنعتی ارائه می گردد. که در نهایت اجرای طرح ، رسیدن به اهداف زیر متصور می باشد : 

-بهبود وضعیت محیط زیست با انجام تمامی الزامات قانونی سازمان حفاظت محیط زیست و قوانین مرتبط بدون ایجاد چالش در تولید و اشتغال

-کاهش هزینه های خدمات زیست محیطی و حذف هزینه های ناشی از آلاینده ها و جرائم زیست محیطی و مسائل حقوقی مرتبط با آن

-ایجاد امنیت زیست محیطی واحدهای صنعتی و پیشگیری از مداخلات غیر قانونی عوامل اجرایی سازمانها و نهادهای مرتبط با محیط زیست

-درآمد زایی برای  شهرک صنعتی  و پیگیری در تامین منابع مالی در جهت اجرای پروژه های محیط زیستی ( احداث سیستم پیش تصفیه و تصفیه فاضلاب)

-توسعه شهرک صنعتی  با پیگیری در رفع  موانع زیست محیطی تولید و اجرای ماده 11 قانون هوای پاک  بدون چالش در تولید

-تبدیل شهرک  صنعتی به واحد نمونه  حامی محیط زیست  در سطح کشور و اخذ جوایز زیست محیطی وجدان  محیط زیست و صنعت سبز

 

در این طرح خدمات زیر به واحد ها و شهرک های صنعتی ارائه می گردد:

1- بررسی و اظهار نظر و تهیه پیش نویس مکاتبات مرتبط با سازمان حفاظت  محیط زیست

2- شرکت در جلسات تخصصی محیط زیست در سازمان حفاظت  محیط زیست و سایر دستگاهها

3- ارائه مشاوره فنی تخصصی  و اجرایی محیط زیست  و بویژه مسائل مرتبط با ماده 11 قانون هوای پاک

4- تهیه گزارش ادواری وضعیت محیط زیبست شهرک صنعتی

5- مدیریت جلسات مرتبط با محیط زیست

6- مشاوره حقوقی و مستند سازی و  پیگیری جرائم زیست محیطی در مراجع قضایی به استناد ماده 66 آیین دادرسی کیفری

7- پیگیری جبران خسارات زیست محیطی در مراجع قضایی

8- میانجیگری  اختلافات زیست محیطی فی مابین شهرک و واحدهای صنعتی و سایرین

9- نظارت بر عملکرد زیست محیطی واحدهای صنعتی

10- تهیه شناسنامه زیست محیطی واحدهای صنعتی در شهرک صنعتی

11- نظارت بر فعالیت پیمانکاران زیست محیطی طرف قرارداد با شهرک صنعتی

12- پیگیری  و نظارت بر بررسی خود اظهاری  منابع تحت پایش  محیط زیست شهرک صنعتی

13- نظارت بر مدیریت پسماندها خصوصا پسماند ویژه در چارچوب قانون مدیریت پسماندها

14-طراحی ، نصب و راهبری سیستم پایش آنلاین پساب و خروجی آلاینده های هوا

15- طراحی ، احداث و راهبری و اجرا و بازچرخانی سیستم تصفیه و پیش تصفیه فاضلاب

16- برگزاری دوره های آموزشی تخصصی با ارائه گواهینامه معتبر

17 انجام انواع مطالعات ارزیابی اثرات و مدیریت محیط زیست  و سایر پژوهش های مرتبط

18-مدیریت  اجرای طرح یک در هزار فروش جهت تامین منابع مالی پروژه های زیست محیطی شهرک

19- پیگیری در اخذ وام  اجرای خدمات محیط زیستی از صندوق ملی محیط زیست 

20- کمک در برگزاری مناسبتهای محیط زیستی ( روز زمین پاک هفته محیط زیست .....)

21- پیگیری در اخذ جایزه ملی وجدان محیط زیست و سایر جوائز زیست محیطی

22-  دعوت و همراهی از مسئولین مرتبط با  محیط زیست در بازدید از شهرک و افتتاح طرح ها

23- پیگیری  زیست محیطی طرح توسعه شهرک و مستند سازی زیست محیطی جهت رفع موانع تولید

24- پیگیری سایر خدمات مرتبط با محیط زیست  به پیشنهاد شهرک صنعتی

 

 

 

 

 

 

یاد آور می شود انجمن محیط زیست شایان با بیش ار 800 نفر عضو تخصصی در رشته های مرتبط با محیط زیست و بعنوان همکار قوه قضاییه و مجری جشنواره جایزه ملی وجدان محیط زیست در کسب و کار از نگاه مردم  تنها تشکل مردم نهاد تخصصی در حوزه اجرایی محیط زیست می باشد. 

 

 

 

یادداشت سردبیر

@Aseman_Mag

ما را دنبال کنید