آمارگیر وبلاگ

مراسم اختتامیه سومین جشنواره 

فراخوان دور سوم جشنواره جایزه ملی وجدان محیط زیست 

خلاصه مراسم اختتامیه دومین دوره جشنواره جایزه وجدان محیط زیست 

ضوابط و دستورالعمل  دور سوم جشنواره 

مخاطبین جشنواره وجدان محیط زیست
حامیان جشنواره
مدیران اجرایی جشنواره
فرم ثبت نام اشخاص حقیقی در جشنواره
فرم ثبت نام ویژه هنرمندان در جشنواره
فرم ثبت نام اشخاص حقوقی در جشنواره

بررسی اسناد عملکرد متقاضیان رایگان می باشد در صورت  تایید  عملکرد از  طرف تیم کارشناسی و برنده بودن  متقاضیان در یکی از سطوح  جشنواره از  آنان وجه ثبت نام دریافت می گردد

سخنران دکتر گلعلیزاده ِرییس مرگز ملی هوا و تفییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست کشور 

سخنران مهندس بهرامن رییس خانه معدن ایران و نایب رییس اتاق بازرگانی ایران 

سخنران دکتر گلعلیزاده ِرییس مرگز ملی هوا و تفییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست کشور 

جوایز جشنواره
جوائز جشنواره وجدان محیط زیست
برندگان حقوقی در جشنواره دوره اول
برندگان حقیقی در جشنواره دوره اول

برندگان دریافت تندیس طلایی​​​​​​​
نامزد دریافت نشان وجدان محیط زیست 

سخنرانان مراسم دور اول جشنواره

​برگزارکنندگان و حامیان دور اول جشنواره 

فیلم مراسم اختتامه دور اول جشنواره 

​تصاویر مراسم اختتامیه اولین دوره جشنواره