آمارگیر وبلاگ

متقاضی گرامی 
لطفا با دقت فرم ثبت نام را مطالعه و تکمیل و برای دبیرخانه جشنواره ارسال فرمایید 
1- چنانچه پرسشی در خصوص نحوه تکمیل فرم دارید با دبیرخانه تماس بگیرید همکاران به شما کمک خواهند نمود تا با بارگذاری صحیح اطلاعات و عملکردها از امتیاز مناسب در جشنواره بهره مند شوید 
2- عملکرد زیست محیطی خود را در قالب عکس و فیلم و اسناد بر روی CD قرار داده و به آدرس دبیرخانه پست نموده و همکاران را تلفنی مطلع نمایید
​​​​​​​3- عملکردها بر اساس جدول شاخص های هر گروه که در این سایت بارگزاری شده است ،تهیه،تکمیل و ارسال گردد.
4- قبل از واریز وجه ثبت نام و یا کمک های حمایتی به جشنواره ، حتماً با همکاران در دبیرخانه هماهنگ فرمایید.
5- ارسال تصویر فیش واریزی وجه  ثبت نام در جشنواره الزامی بوده و بدون آن به مدارک ارسالی ترتیب اثرداده نمی شود .
6- اشخاص حقیقی و حقوقی که ثبت نام آنان رایگان اعلام شده است نیازی به ارسال فیش واریزی ندارند.
7-  جشنواره توسط انجمن مردم نهاد و غیر انتفاعی برگزار میگردد و از هیچ بودجه دولتی و غیر دولتی نیز استفاده نکرده لذا از هرگونه حمایت و اسپانسری در جهت هرچه با شکوه تر برگزارشدن و معرفی حامیان محیط زیست در جشنواره  که قادر به پرداخت هزینه ثبت نام نیستند استقبال می نماید 
8- کمک های حمایتی متقاضیان بعنوان بخشی از فعالیت مسئولیت های اجتماعی و کمک به تشکلهای مردم نهاد محاسبه و بعنوان امتیاز فعالیت های منظور می گردد. 

​​​​​​​​​​​​​​

فرم در خواست ثبت نام کاغذی سومین دوره جشنواره pdf
فرم ثبت نام مدیران و کارکنان واحد های صنعتی ،معدنی ، خدماتی،کشاورزی ، گردشگری و بیمارستانی 
فرم ثبت نام شخاص حقیقی
فرم ثبت نام مدیران و کارکنان  شهرداری ها ، دهیاری ها  و مناطق آزاد تجاری ، اقتصادی 

ارسال

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

ثبت نام اشخاص حقیقی 

ارسال

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

فرم ثبت نام واحد های صنعتی ، کشاورزی، خدماتی و معدنی 

هزینه ثبت نام گروه صنعتی

از متقاضیان شرکت در جشنواره پس از بررسی عملکرد و تایید کمیته کارشناسی به برنده شدن در یکی از سطوح جشنواره  کمک هزنه ثبت نام دریافت می گردد 

ارسال

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

شهرداریها و مناطق آزاد 

ادامه مطلب

از متقاضیان شرکت در جشنواره پس از بررسی عملکرد و تایید کمیته کارشناسی به برنده شدن در یکی از سطوح جشنواره  کمک هزنه ثبت نام دریافت می گردد