آمارگیر وبلاگ

متقاضی گرامی 
لطفا با دقت فرم ثبت نام را مطالعه و تکمیل و برای دبیرخانه جشنواره ارسال فرمایید 
1- چنانچه پرسشی در خصوص نحوه تکمیل فرم دارید با دبیرخانه تماس بگیرید همکاران به شما کمک خواهند نمود تا با بارگذاری صحیح اطلاعات و عملکردها از امتیاز مناسب در جشنواره بهره مند شوید 
2- عملکرد زیست محیطی خود را در قالب عکس و فیلم و اسناد بر روی CD قرار داده و به آدرس دبیرخانه پست نموده و همکاران را تلفنی مطلع نمایید
​​​​​​​3- عملکردها بر اساس جدول شاخص های هر گروه که در این سایت بارگزاری شده است ،تهیه،تکمیل و ارسال گردد.
4- قبل از واریز وجه ثبت نام و یا کمک های حمایتی به جشنواره ، حتماً با همکاران در دبیرخانه هماهنگ فرمایید.
5- ارسال تصویر فیش واریزی وجه  ثبت نام در جشنواره الزامی بوده و بدون آن به مدارک ارسالی ترتیب اثرداده نمی شود .
6- اشخاص حقیقی و حقوقی که ثبت نام آنان رایگان اعلام شده است نیازی به ارسال فیش واریزی ندارند.
7-  جشنواره توسط انجمن مردم نهاد و غیر انتفاعی برگزار میگردد و از هیچ بودجه دولتی و غیر دولتی نیز استفاده نکرده لذا از هرگونه حمایت و اسپانسری در جهت هرچه با شکوه تر برگزارشدن و معرفی حامیان محیط زیست در جشنواره  که قادر به پرداخت هزینه ثبت نام نیستند استقبال می نماید 
8- کمک های حمایتی متقاضیان بعنوان بخشی از فعالیت مسئولیت های اجتماعی و کمک به تشکلهای مردم نهاد محاسبه و بعنوان امتیاز فعالیت های منظور می گردد. 

​​​​​​​​​​​​​​

ارسال

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

ثبت نام اشخاص حقیقی 

فرم ثبت نام کاغذی دومین دوره جشنواره pdf

ارسال

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

فرم ثبت نام واحد های صنعتی ، کشاورزی، خدماتی و معدنی 

هزینه ثبت نام گروه صنعتی

از متقاضیان شرکت در جشنواره پس از بررسی عملکرد و تایید کمیته کارشناسی به برنده شدن در یکی از سطوح جشنواره  کمک هزنه ثبت نام دریافت می گردد 

ارسال

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

شهرداریها و مناطق آزاد 

ادامه مطلب

از متقاضیان شرکت در جشنواره پس از بررسی عملکرد و تایید کمیته کارشناسی به برنده شدن در یکی از سطوح جشنواره  کمک هزنه ثبت نام دریافت می گردد