تاریخچه

اهداف انجمن عبارتند از:
الف : اهداف :
1- حمايت وكمک به امر اشتغالزايي در حوزه محيط زيست استان تهران، شناسايي و معرفي و ترويج كسب كارهاي زيست محيطي  و توانمند نمودن افراد جوياي كار و اشتغال در حوزه محيط زيست
2-  ایجاد انگیزه و بستر مناسب برای فراگیری دانش و علوم زیست محیطی در امر حفاظت بهینه از محیط زیست


ب : روش اجرای هدف:
1-حمايت از انجام فعاليتهاي علمي ، آموزشي و پژوهشي و مديريتي و مشاوره اي و تجاري زيست محيطي .
2- همکاري با سازمانها و نهاد هاي اجرايي و علمي و پژوهشي ( دولتي و غير دولتي ) در زمينه حفاظت بهينه ازمحيط زيست
3- ارايه خدمات حمايتي و مشاوره اي زيست محيطي به مراكزصنعتي ، معدني ، خدماتي ، كشا ورزي و گردشگری درزمينعه استقرار و بهره برداري و مديريت پسماند وخوداظهاري زيست محيطي در جهت بهبود حفظ محيط زيست و توسعه پايدار كسب و كارهاي زيست محيطي با استفاده از خدمات فارغ التحصيلان محيط زيست جوياي كار 
4-حمايت و تشويق فعالان صنعتي و خدماتي و گردشگری در ايجاد اشتغال و بکار گيري مشاركتي فارغ التحصيلان محيط زيست با انجمن ، بویژ ه در توانمند نمودن واحد هاي HSE صنايع و نيز حمايت از شاغلين فعال در حوزه هاي مرتبط با محيط زيست .
5-حمايت و برگزاري كارگاه و گردهمايي علمي و آموزشي و انتشار كتب و نشريات زيست محيطي ، ترويج و تنوير افکار عمومي ، حمايت مادي و معنوي از دانشجويان و فعالان محيط زيست.
6- حفاظت ، تکثير ،پرورش و حمايت از تنوع زيستي و گونه هاي در معرض خطر انقراض در مناطق طبيعي و دريايي از طريق آموزش ، پژوهش، قرق و بهره برداري مناطق با ارزش محيط زيست طبيعي با هماهنگی  دستگاه هاي متولي و با بکارگيري از فارغ التحصيلان محيط زيست .
7- حمايت و برگزاري بازديدهاي دوره اي آموزشي و علمي درطبيعت ) اكوتوريسم ( و نمايشگاهی با هدف آشنايي با روشهاي جديد وتکنولوژي هاي نوين زيست محيطي .
8- ترويج فرهنگ رتبه بندي و مميزي و حسابرسي زيست محيطي خدمات و كالاها و واحدهاي صنعتي سبز.
9-ايجاد كميته هاي تخصصي براي رسيدن به اهداف فوق.
10- عضو گيري انجمن به طريق عضويت پيوسته (اصلي)وابسته، دانشجويي ، افتخاري و مؤسساتي (حقوقي) از
بين دانشجويان و فارغ التحصيلان رشته هاي چندگانه محيط زيست و كليه رشته هاي تحصيلي مرتبط ،​​​​​​​

اهداف تشکیل انجمن

منشور اخلاقی 

عضویت در انجمن 

معرفی مدیران 

خدمات اجرایی  

تفاهم نامه ها 

معرفی اعضا