آمارگیر وبلاگ

تاریخچه

اهداف انجمن عبارتند از:
الف : اهداف :
1- حمايت وكمک به امر اشتغالزايي در حوزه محيط زيست  شناسايي و معرفي و ترويج كسب كارهاي زيست محيطي  و توانمند نمودن افراد جوياي كار و اشتغال در حوزه محيط زيست
2-  ایجاد انگیزه و بستر مناسب برای فراگیری دانش و علوم زیست محیطی در امر حفاظت بهینه از محیط زیست


ب : روش اجرای هدف:
1-حمايت از انجام فعاليتهاي علمي ، آموزشي و پژوهشي و مديريتي و مشاوره اي و تجاري زيست محيطي .
2- همکاري با سازمانها و نهاد هاي اجرايي و علمي و پژوهشي ( دولتي و غير دولتي ) در زمينه حفاظت بهينه ازمحيط زيست
3- ارايه خدمات حمايتي و مشاوره اي زيست محيطي به مراكزصنعتي ، معدني ، خدماتي ، كشا ورزي و گردشگری درزمينعه استقرار و بهره برداري و مديريت پسماند وخوداظهاري زيست محيطي در جهت بهبود حفظ محيط زيست و توسعه پايدار كسب و كارهاي زيست محيطي با استفاده از خدمات فارغ التحصيلان محيط زيست جوياي كار 
4-حمايت و تشويق فعالان صنعتي و خدماتي و گردشگری در ايجاد اشتغال و بکار گيري مشاركتي فارغ التحصيلان محيط زيست با انجمن ، بویژ ه در توانمند نمودن واحد هاي HSE صنايع و نيز حمايت از شاغلين فعال در حوزه هاي مرتبط با محيط زيست .
5-حمايت و برگزاري كارگاه و گردهمايي علمي و آموزشي و انتشار كتب و نشريات زيست محيطي ، ترويج و تنوير افکار عمومي ، حمايت مادي و معنوي از دانشجويان و فعالان محيط زيست.
6- حفاظت ، تکثير ،پرورش و حمايت از تنوع زيستي و گونه هاي در معرض خطر انقراض در مناطق طبيعي و دريايي از طريق آموزش ، پژوهش، قرق و بهره برداري مناطق با ارزش محيط زيست طبيعي با هماهنگی  دستگاه هاي متولي و با بکارگيري از فارغ التحصيلان محيط زيست .
7- حمايت و برگزاري بازديدهاي دوره اي آموزشي و علمي درطبيعت ) اكوتوريسم ( و نمايشگاهی با هدف آشنايي با روشهاي جديد وتکنولوژي هاي نوين زيست محيطي .
8- ترويج فرهنگ رتبه بندي و مميزي و حسابرسي زيست محيطي خدمات و كالاها و واحدهاي صنعتي سبز.
9-ايجاد كميته هاي تخصصي براي رسيدن به اهداف فوق.
10- عضو گيري انجمن به طريق عضويت پيوسته (اصلي)وابسته، دانشجويي ، افتخاري و مؤسساتي (حقوقي) از
بين دانشجويان و فارغ التحصيلان رشته هاي چندگانه محيط زيست و كليه رشته هاي تحصيلي مرتبط ،​​​​​​​

اهداف تشکیل انجمن

منشور اخلاقی 

بنام خالق محیط زیست و به احترام خون شهدای محیط زیست و به یاد بازنشستگان زحمتکش محیط زیست  و عزت فعالان محیط زیست
      ما مدیران و اعضای انجمن توسعه کسب و کارهای محیط زیست شایان باپایبندی بر اصول زیر فعالیت خود را آغاز و ادامه خواهیم داد.
1-      ما در مسیر رسیدن به اهداف خود به رفتار نیک ، کردار نیک و گفتار نیک پایبند خواهیم ماند.
2-      ما در مسیر رسیدن به اهداف خود به مثبت اندیشی و مثبت نگری پایبند خواهیم ماند .
3-      ما در مسیر رسیدن به اهداف خود به  رعایت حریمهای اشخاص , سازمانها، نظام و کشور پایبند خواهیم ماند .
4-      ما در مسیر رسیدن به اهداف خود به صیانت از قانون ، نظم و نگهداری از بیت المال و پرهیز ازاسراف پایبند خواهیم ماند.
5-      ما در مسیررسیدن به اهداف خود به مشارکت پذیری ، رعایت وجدان کاری ، احترام به یکدیگر و انضباط پایبند خواهیم ماند.
6-      ما در مسیررسیدن به اهداف خود به تقویت و بکارگیری دانش ،مهارت و تخصص مربوط به وظایف سازمانی پایبند خواهیم ماند.
7-      ما در مسیررسیدن به اهداف خود به پروراندن ایده های خوب ، رفتار های خوب و انسانهای خوب پایبند خواهیم ماند.
8-      ما در مسیررسیدن به اهداف خود به اصول قانون مداری ، اخلاق مداری و امانت داری پایبند خواهیم ماند.
9-      ما در مسیررسیدن به اهداف خود در کمک به دستگاههای دولتی ، خصوصی و بین المللی در چارچوب قانون پایبند خواهیم ماند.
10-   ما در مسیررسیدن به اهداف خود در توانمند سازی جامعه بزرگ محیط زیست بر اصل تفاهم و مذاکره و همکاری پایبند خواهیم ماند.
​​​​​​​

عضویت در انجمن 

عضو گيري انجمن به طريق عضويت پيوسته (اصلي)، وابسته، دانشجويي ، افتخاري و مؤسساتي (حقوقي) از
بين دانشجويان و فارغ التحصيلان رشته هاي چند گانه محيط زيست و كليه رشته هاي تحصيلي مرتبط ،

شرایط عضویت:
-داشتن سن بالاي 18 سال
-داشتن مدرک تحصيلي حداقل کارشناسی در يکي از رشته هاي مرتبط در حوزه محيط زيست برای اعضای اصلی (پیوسته )
-عدم سوِء سابقه قضايي و عدم اعتياد به مواد مخدر
-پايبندي به قوانين و نظام حاكم در جمهوري اسلامي ايران
-پايبندي به رعايت شئونات اسلامي
-علاقه مندي به حفظ محيط زيست
 
 عضويت پيوسته ( اصلي):
مؤسسان انجمن و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي در رشته محيط زيست ويا رشته هاي وابسته باشند، مي توانند به عضويت پيوسته درآيند.
عضويت وابسته:
اشخاصي كه داراي مدرک درجه كارشناسي هستند و مدت 2 سال به نحوي در يکي از مراكز علمي و اجرايي زير گروههاي محيط زيست ،كشاورزي ، منابع طبيعي ، بهداشت ، صنايع و معادن ، گردشگری شاغل باشند. (اعضاء وابسته ، حق دخالت در تصميم گيريهاي انجمن را بر خلاف اعضاء اصلي ندارند. (
عضويت دانشجويي و دانش آموزي:
كليه دانشجويان و دانش آموزان علاقمند به حفاطت و حمايت از محيط زيست (اعضاء دانشجويي حق دخالت در تصميم گيريهاي انجمن را بر خلاف اعضاء اصلي ندارند (.
عضويت افتخاري:
كسانيکه از جهت تحصيلات ، و يا نوع اشتغال آنها و ... قادر به عضويت اصلي در چارچوب ضوابط اساسنامه انجمن نباشند مي توانند تجربيات و همکاري خود را در زمينه حفظ محيط زيست با انجمن بصورت افتخاري و انجام مشاوره ارائه دهند .( اعضاء افتخاري حق دخالت در تصميم گيريهاي انجمن را بر خلاف اعضاء اصلي ندارند(
  عضویت مؤسساتي (حقوقي) :
سازمانها و مراكز علمي ، آموزشي ، خدماتي و اجرايي كه به نحوي در يکي از فعاليتهاي مرتبط با حوزه محيط زيست فعاليت دارند مي توانند به عضويت انجمن درآيند   ( اعضاء موسساتي ) حقوقي( حق دخالت در تصميم گيري هاي انجمن را بر خلاف اعضاء اصلي ندارند )​​​​​​

فرم عضویت در انجمن

هیات مدیره انجمن 

مهندس سید هادی امیر حسینی

سید هادی امیرحسینی  

مدیر عامل و نایب رییس هیات مدیره 

 رشته تحصیلی ،آلودگی محیط زیست 

مهندس سید هادی امیر حسینی

سید آرمان بزرگیان 

رییس هیات مدیره 

رشته تحصیلی مهندسی پزشکی 

مهندس سید هادی امیر حسینی

زینب سلملیان

عضو اصلی هیات مدیره

رشته تحصیلی ،زیست شناسی

مهندس سید هادی امیر حسینی
مهندس سید هادی امیر حسینی
مهندس سید هادی امیر حسینی

دنیا مددی مقدم 

خزانه دار و عضو اصلی هیات مدیره

الهام سلملیان 

عضو اصلی هیات مدیره

رشته تحصیلی ، محیط زیست 

رشته تحصیلی ، محیط زیست 

رشته تحصیلی ، محیط زیست 

مدیر مالی انجمن و عضو علی البدل هیات مدیره 

سیده آسیه رضوی زاهد کلائی

ناهید اسلامی علیشاه 

بازرس انجمن 

رشته تحصیلی ، محیط زیست 

سعدا عباس آبادی

بازرس انجمن 

رشته تحصیلی ،حقوق (وکیل پایه یک دادگستری) 

مهندس سید هادی امیر حسینی

ماجده باقری 

مدیر بازرگانی انجمن و عضو علی البدل هیات مدیره 

رشته تحصیلی، بازرگانی 

الهام سلملیان ،کارشناس ارشد محیط زیست
مهندس سید هادی امیر حسینی
سیدقوام الدین بزرگیان ،موسس انجمن محیط زیست شایان

معرفی مدیران 

​سید قوام الدین بزرگیان 

​ موسس و مشاور اجرایی انجمن 

رشته تحصیلی ، علوم محیط زیست 

سیدقوام الدین بزرگیان ،موسس انجمن محیط زیست شایان

علیرضا اعجازی 

​  مشاور امور ارزیابی عملکرد انجمن 

رشته تحصیلی ، علوم محیط زیست 

سیدقوام الدین بزرگیان ،موسس انجمن محیط زیست شایان

پیام احمدی کاشانی

​ مدیر روابط عمومی انجمن  

رشته تحصیلی ، رسانه و ارتباطات 

سیدقوام الدین بزرگیان ،موسس انجمن محیط زیست شایان

حسین عقیلی 

​ مدیر گروه پژوهش انجمن  

رشته تحصیلی ، محیط زیست 

این قسمت در حال بارگزاری اطلاعات  می باشد

خدمات اجرایی  

طرح مدیریت مردمی محیط زیست PEMP

تفاهم نامه ها 

این قسمت در حال بارگزاری اطلاعات  می باشد

معرفی اعضا

این قسمت در حال بارگزاری اطلاعات  می باشد