معاونت امور حقوقی و قضایی انجمن 

این قسمت در حال بارگزاری اطلاعات  می باشد

اهداف فعالیت مرکز عبارتند از:
1-     کمک به بهبود وضعیت کمی و کیفی محیط زیست کشور
2-     پیشگیری از وقوع جرائم زیست محیطی در کشور
3-     همکاری با قوه قضاییه در برخورد با متخلفین جرایم محیط زیست


روش اجرای هدف:
به استناد دستورالعمل نحوه مشاركت و تعامل نهادهاي مردمي با قوه قضاييه مصوب 1398,12,06
1-    مشاركت در سياست‌ گذاري با قوه قضاییه
2-    مشاركت در پيشگيري از وقوع جرم با قوه قضاییه
3-    مشاركت در حمايت از بزه ‌ديدگان زیست محیطی
4-     مشاركت در ميانجيگري و صلح و سازش
5-    مشاركت در نظارت بر اجراي قوانين
6-    مشاركت در فرآيند رسيدگي    
7-    ارائه خدمات آموزش شناخت و پیشگیری از جرائم محیط زیست
8-    مشارکت در ساماندهی زیست محیطی صنوف و کسب وکارهای جرم زای مرتبط با محیط زیست 

​​​​​​​