آمارگیر وبلاگ

شماره تماس گزارش مردمی جرائم محیط زیست
09193764665
​​​​​​​​​​​​​​02144967188

خدمات مرکز میانجیگری و پیشگیری مردمی جرائم محیط زیست

به استناد دستورالعمل نحوه مشاركت و تعامل نهادهاي مردمي با قوه قضاييه مصوب 1398,12,06​​​​​​​

مشاركت در سياست‌ گذاري با قوه قضاییه
مشاركت در پیشگیری از جرائم محیط زیست
مشاركت در حمايت از بزه ‌ديدگان زیست محیطی
مشاركت در نظارت بر اجراي قوانين
مشاركت در ميانجيگري و صلح و سازش
مشاركت در فرآيند رسيدگي 
ارائه خدمات آموزش شناخت و پیشگیری از جرائم محیط زیست
انواع جرائم در محیط زیست