آمارگیر وبلاگ

تماشا کنید

پخش فیلم مرتبط با بازدیدهای کارشناسی 

پخش فیلم مربوط به مناسبت های محیط زیست 

پخش فیلم جرائم و تخلفات حوزه محیط زیست 

این قسمت در حال بارگزاری اطلاعات  می باشد

سخنرانی مهندس بهرامن ،رییس خانه معدن ایران در اولین دوره جشنواره وجدان محیط زیست 

سخنرانی دکتر بزرگیان ،دبیرجشنواره و کارشناس سازمان حفاظت محیط زیست در اولین دوره جشنواره جدان محیطی زیست 

سخنرانی دکتر حسن اکبری ، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست کشور در جشنواره وجدان محیط زیست