آمارگیر وبلاگ

1- شرایط عمومی عضویت:( اعضای اصلی)
-داشتن سن بالاي 18 سال
-داشتن مدرک تحصيلي حداقل کارشناسی در يکي از رشته هاي مرتبط در حوزه محيط زيست 
-عدم سوِء سابقه قضايي و عدم اعتياد به مواد مخدر
-پايبندي به قوانين و نظام حاكم در جمهوري اسلامي ايران
-پايبندي به رعايت شئونات اسلامي
-علاقه مندي به حفظ محيط زيست
- تایید هیات مدیره انجمن 
- پرداخت حق ورودی و حق عضویت سالانه برابر دستورالعمل انجمن (اختیاری)
2: عضويت وابسته:
اشخاصي كه داراي مدرک درجه كارشناسي هستند و مدت 2 سال به نحوي در يکي از مراكز علمي و اجرايي زير گروههاي محيط زيست ،كشاورزي ، منابع طبيعي ، بهداشت ، صنايع و معادن ، گردشگری و غیره شاغل باشند.
- اعضاء وابسته ، حق دخالت در تصميم گيريهاي انجمن را بر خلاف اعضاء اصلي ندارند. 
3: عضويت دانشجويي و دانش آموزي:
كليه دانشجويان و دانش آموزان علاقمند به حفاطت و حمايت از محيط زيست 
- اعضاء دانشجويي حق دخالت در تصميم گيريهاي انجمن را بر خلاف اعضاء اصلي ندارند
4- عضويت افتخاري:
كسانيکه از جهت تحصيلات ، و يا نوع اشتغال آنها و ... قادر به عضويت اصلي در چارچوب ضوابط اساسنامه انجمن نباشند مي توانند تجربيات و همکاري خود را در زمينه حفظ محيط زيست با انجمن بصورت افتخاري و انجام مشاوره ارائه دهند .
- اعضاء افتخاري حق دخالت در تصميم گيريهاي انجمن را بر خلاف اعضاء اصلي ندارند.
  5- مؤسساتي (حقوقي) :
سازمانها و مراكز علمي ، آموزشي ، خدماتي و اجرايي كه به نحوي در يکي از فعاليتهاي مرتبط با حوزه محيط زيست فعاليت دارند مي توانند به عضويت انجمن درآيند  
- اعضاء موسساتي ( حقوقي) حق دخالت در تصميم گيري هاي انجمن را بر خلاف اعضاء اصلي ندارند
6- عضویت نخبگان در اندیشکده  
​​​​​​​تمامی اشخاص حقیقی با تجربیات در حوزه های مدیریتی ، علمی ،فرهنگی ،هنری، ورزشی، سیاسی ، اقتصادی ،اجتماعی ، قضایی ، زیست محیطی ،خیرین ...علاقمند به کمک به بهبود محیط زیست 
بدون توجه به رشته و مدرک و سطح تحصیلات می توانند به عضویت اندیشکده محیط زیست درآیند 

فرم ثبت نام عضویت در انجمن و اندیشکده
شهریه حق عضویت

ارسال

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

فرم عضویت در انجمن و اندیشکده 

​لطفا جهت عضویت و پرداخت شهریه ثبت نام و ورودی با شماره 02144967188 تماس بگیرید 

انجمن محیط زیست شایان فاقد بودجه دولتی بوده و هزینه فعالیت انجمن  از محل درآمد انجمن از جمله از محل حق عضویت اعضا اداره می گردد.

1- پرداخت هزینه حق عضویت داوطلبانه بوده و اجباری نیست (بجز اعضای اصلی)
2- اعضایی که متقاضی دریافت کارت شناسایی و گواهینامه عضویت می باشند هزینه چاپ کارت شناسایی را شخصاً پرداخت خواهند نمود
3- اعضای اندیشکده نخبگان حفاظت از محیط زیست کشور نیاز به پرداخت حق عضویت ندارند 

نوع عضویت مبلغ عضویت نوع پرداخت
حق ورودی برای متقاضیان عضویت اصلی دویست میلیون تومان اجباری (یکبار)
حق ورودی عضویت در اندیشکده رایگان اختیاری
حق عضویت سالانه اعضای اصلی ده میلیون تومان اجباری (سالانه )
حق عضویت اعضای پیوسته سیصد هزار تومان اختیاری
حق عضویت از نوع دانشجویی و دانش آموزی رایگان اختیاری
حق عضویت از نوع افتخاری رایگاناختیاری
حق عضویت از نوع حقوقی هشت میلیون تومان اجباری (دو سالانه)
گواهینامه عضویت انجمن محیط زیست شایان شرکت پارت کوال

نمونه گواهینامه عضویت  اشخاص حقوقی 

نمونه گواهینامه عضویت  اشخاص حقیقی