1- شرایط عضویت:( اعضای اصلی)
-داشتن سن بالاي 18 سال
-داشتن مدرک تحصيلي حداقل کارشناسی در يکي از رشته هاي مرتبط در حوزه محيط زيست 
-عدم سوِء سابقه قضايي و عدم اعتياد به مواد مخدر
-پايبندي به قوانين و نظام حاكم در جمهوري اسلامي ايران
-پايبندي به رعايت شئونات اسلامي
-علاقه مندي به حفظ محيط زيست
- تایید هیات مدیره انجمن 
- پرداخت حق ورودی  و حق عضویت سالانه برابر دستورالعمل انجمن 
 

2: عضويت وابسته:
اشخاصي كه داراي مدرک درجه كارشناسي هستند و مدت 2 سال به نحوي در يکي از مراكز علمي و اجرايي زير گروههاي محيط زيست ،كشاورزي ، منابع طبيعي ، بهداشت ، صنايع و معادن ، گردشگری و غیره شاغل باشند.
- اعضاء وابسته ، حق دخالت در تصميم گيريهاي انجمن را بر خلاف اعضاء اصلي ندارند. 

3: عضويت دانشجويي و دانش آموزي:
كليه دانشجويان و دانش آموزان علاقمند به حفاطت و حمايت از محيط زيست 
- اعضاء دانشجويي حق دخالت در تصميم گيريهاي انجمن را بر خلاف اعضاء اصلي ندارند

4- عضويت افتخاري:
كسانيکه از جهت تحصيلات ، و يا نوع اشتغال آنها و ... قادر به عضويت اصلي در چارچوب ضوابط اساسنامه انجمن نباشند مي توانند تجربيات و همکاري خود را در زمينه حفظ محيط زيست با انجمن بصورت افتخاري و انجام مشاوره ارائه دهند .
- اعضاء افتخاري حق دخالت در تصميم گيريهاي انجمن را بر خلاف اعضاء اصلي ندارند.


  5- مؤسساتي (حقوقي) :
سازمانها و مراكز علمي ، آموزشي ، خدماتي و اجرايي كه به نحوي در يکي از فعاليتهاي مرتبط با حوزه محيط زيست فعاليت دارند مي توانند به عضويت انجمن درآيند  
- اعضاء موسساتي ( حقوقي) حق دخالت در تصميم گيري هاي انجمن را بر خلاف اعضاء اصلي ندارند 
​​​​​​​

فرم ثبت نام عضویت در انجمن
شهریه حق عضویت

این قسمت در حال بارگزاری اطلاعات  می باشد

ارسال

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

فرم عضویت 

​لطفا جهت عضویت  و پرداخت شهریه ثبت نام و ورودی با شماره 02144967188 تماس بگیرید