آمارگیر وبلاگ

شرکت سامان تجارت محیط زیست  با شماره ثبت 608965 و شناسه ملی 14011980506 در حوزه بهداشت ،ایمنی و محیط زیست فعالیت می نماید

شرکت سامان تجارت محیط زیست  با شماره ثبت 608965 و شناسه ملی 14011980506 در حوزه بهداشت ،ایمنی و محیط زیست با ارائه خدماتی  به شرح زیر فعالیت می نماید:
-انجام فعالیتهاي علمي، آموزشي، پژوهشي، تولیدي، اجرایي، مدیریتي، مشاوره اي، تجاري و بازرگاني
-ارائه خدمات اجرایي، بازرسي فني و مهندسي،آموزشي، پژوهشي و مشاوره اي زیست محیطي به مراکزصنعتي، معدني، خدماتي وکشاورزي در زمینه احداث، استقرار و بهره برداري، مدیریت پسماند، مدیریت پساب و فاضلاب، مدیریت خروجي آلاینده هاي هوا، صوت و بو وخدمات پایش و خوداظهاري زیست محیطي
- پیگیري ومشاوره در اخذ مجوزهاي فعالیت استقرار و بهره برداری ازدستگاههاي مرتبط
-ارائه خدمات مشاوره اي، مدیریتي، آموزشي، پژوهشي، بازرسي فني، اجرایي و تامین نیروي کارشناسي و مواد و کالا در حوزه بهداشت، ایمني و محیط زیست (اچ اس اي) و محیط کار به سازمانها و واحدهاي صنعتي ،خدماتي ومعدني وکشاورزي
- انجام خدمات طراحي ، بازرسي فني و مهندسي، برنامه نویسي، تعمیر و مشاوره و اجرا و راهبري وعیب یابي و تنظیم وکالیبره کردن و خدمات دوره اي سرویس و نگهداري دستگاه ها و ابزار و تاسیسات سیستم تصفیه فاضلاب و سیستم هاي تصفیه آلاینده هاي هواو گازها و بو و پسماند و ایستگاه ها و ابزار سنجش آلاینده هاانجام خدمات آزمایشگاهي، پایش ، نمونه برداري و سنجش آلاینده هاي محیط کار ومحیط زیست
-انجام خدمات طراحي، برنامه نویسي ، ساخت، تامین قطعات و تعمیر و تنظیم و کالیبره کردن دستگاههاي آزمایشگاهي، بهداشتي، ایمني،الکترونیکي و اداري و خدمات دوره اي تعمیر، سرویس و نگهداري و بازرسي فني ابزارها و دستگاههاي آزمایشگاهي ،بیمارستاني ، اداري و خدماتي و دستگاههاي اندازه گیري و سنجش شاخص هاي آلاینده محیط کار

- طراحي، ساخت و نصب، تعمیر و خدمات دوره اي دستگاههاي کنترل آلودگي بو و تولید و تامین مواد پلیمري و شیمیایي کنترل کننده آلودگي بو و پساب
-برگزاري دوره هاي آموزشي، گردهمایي، جشنواره (غیر فرهنگي، غیر هنري ، غیر رسانه اي ) همایش هاي علمي و آموزشي
-تکثیر و پرورش گونه هاي حیات وحش و طراحي و انجام مطالعه طرح توجیهي اقتصادي و زیست محیطي و نظارت محیط زیستي و احداث و تامین نیروي کارشناسي و ابزار و مواد و لوازم مربوط به مراکز قرق و تکثیر حیات وحش و بهره برداري پایدار از مناطق طبیعي و زیست محیطي
- انجام خدمات درجه و رتبه بندي و ممیزي وجدان محیط زیست در کسب وکار درخدمات و کالا و واحدهاي صنعتي و فعالان و پیمانکاران حوزه محیط زیست
- طراحي، مهندسي، محاسبات و بازرسي فني، برنامه نویسي نرم افزاري، ارزشگذاري اقتصادي، امکان سنجي، خرید، ساخت، نصب، تدارکات و تامین تجهیزات، تامین و تولید مواد و پلیمر و تعمیر ومشاوره و اجراي مربوط به کلیه پروژهاي خدماتي و تولیدي ، بهداشتي ،ایمني ، محیط کار و محیط زیستي
- تولید و بازاریابي و فروش مواد اولیه و نهایي مرتبط با منابع آب، خاک، هوا، بو، صدا، پساب و پسماند طراحي، تولید، خرید، بازرسي فني ، تعمیر، خدمات نگهداري و سرویس دوره اي، آموزش و پژوهش و نصب و اجراي سیستم هاي تولید انرژي پاک و تجدید پذیر و سازگار با محیط زیست و ساختمانهاي سبز
-مشاوره، نظارت زیست محیطي، تامین کارشناس و مدیریت دفاتر بهداشت، ایمني و محیط زیست(اچ اس اي ) و محیط کاردر شهرکها و نواحي و لکه ها و زونهاي صنعتي، خدماتي و صنفي وکارخانجات و سازمانها

-تولید نهال، بذرگل ، میوه ، گیاه زینتي، گیاه مثمر وغیرمثمر باغي ، زراعي و پارکي و گلخانه اي و ساخت گلخانه و خدمات طراحي و نگهداري فضاي سبز شهري ، باغ و ویلا و فضاي سبز واحدهاي صنعتي و معدني و کشاورزي و مراکز خدماتي

-  ساخت، آموزش و نصب، تعمیر و نگهداري و اجراي المانها و تندیس و مجسمه هاي زیست محیطي  پارکي و غیر پارکي، و تاکسیدرمي جانوري و گیاهي

-مشاوره، طراحي و اجرا و ساخت و نظارت زیست محیطي و نگهداري موزه هاي زیست محیطي و تاریخ طبیعي و سم پاشي و ثبت و کد و حلقه گذاري نمونه ها و تروفه هاي جانوري و گیاهي تاکسیدرمي شده- طراحي،مشاوره، نظارت زیست محیطي، مطالعه، ساخت و مدیریت و نگهداري و اجراي مراکز نگهداري حیات وحش، باغ وحش ها، پرندگان زینتي و قرقگاه ها، و پلاک و حلقه گذاري گونه هاي جانوري و پرندگان و گیاهان زنده و تاکسیدرمي شده آموزش شکارچیان و پرورش دهندگان پرندگان زینتي و تولید و تامین منابع غذایي ، ابزار و وسایل نگهداري گونه هاي جانوري و پرندگان زینتي و خانگي
​​​​​​​
-انجام مطالعات ارزیابي اثرات زیست محیطي، طرح مدیریت زیست محیطي ،طرح توجیه اقتصادي زیست محیطي و مدل سازي زیست محیطي و ارزیابي ریسک و پژوهش هاي محیط زیست انساني، طبیعي و دریایي در حوزه آب و خاک و هوا و دریا و تالابها، جنگل و مراتع و مناطق حفاظت شده و حیات وحش و زیستگاهها