آمارگیر وبلاگ

ارسال

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

ثبت نام در جشنواره برای هنرمندان رایگان است 

ارسال آثار( فیلم و عکس ) از طریق فلش یا CD  یا DVD  به دبیرخانه جهت ارسال به تیم داوری الزامی است 

بررسی آثار هنری تنها از جهت زیست محیطی بودن محتوا انجام می گردد. لذا هیچگونه داوری فنی تخصصی از آثار انجام نمی گیرد