آمارگیر وبلاگ

دبیرخانه جشنواره هزینه ثبت نام برخی اشخاص با عملکرد عالی را از محل حامیان جشنواره پرداخت می نماید .

شهریه ثبت نام مدیران  واحد های صنعتی خدماتی ، معدنی و کشاورزی شش میلیون تومان (60/000/000 ریال)

شهریه ثبت نام اشخاص حقیقی دومیلیون تومان  (20/000/000  ریال)

خانواده شهدای محیط زیست و منابع طبیعی رایگان 

عملکرد زیست محیطی اشخاصی که از نظر کمیته داوری شاخص تشخیص داده شود رایگان است 

شماره حساب :
 
شماره حساب : 0118183167000  شبا 
IR960190000000118183167000

شماره کارت :

​​​​
بانک صادرات ایران - تهران ، فلکه دوم صادقیه – کد 1901654     
​​​​​​​
بنام :شرکت سامان تجارت محیط زیست 

در صورت درخواست متقاضی فاکتور واریز وجه ثبت نام در جشنواره صادر می گردد

ارزش افزوده و مالیات به مبلغ ثبت نام اضافه می گردد.​​​​​​​

بررسی اسناد عملکرد متقاضیان رایگان می باشد در صورت  تایید  عملکرد از  طرف تیم کارشناسی و برنده بودن  متقاضیان در یکی از سطوح  جشنواره از  آنان وجه ثبت نام دریافت می گردد

پرداخت وجه ثبت نام پس از تایید  عملکرد و برنده شدن 

مالیات و ارزش افزوده به این مبلغ اضافه می گردد

شهریه مبلغ
مدیران واحد های صنعتی خدماتی ، معدنی و کشاورزی 6000000 تومان
مخاطبین ویژه و اشخاص حقیقی 2000000 تومان
خانواده شهدا و ایثارگر حوزه محیط زیست و منابع طبیعی و مردم نهاد رایگان
تشکل های مردم نهاد به شرط تایید عملکرد شاخص از طرف داوران رایگان