دبیرخانه جشنواره هزینه ثبت نام برخی اشخاص با عملکرد عالی را از محل حامیان جشنواره پرداخت می نماید 

عنوان گروه صنعتیرده یک الی 4رده چهار الی پنجرده شش الی هفت
صنایع غذایی شش میلیون توماننه میلیون تومان پانزده میلیون تومان
نساجی ،پوشاک و چرمپنج میلیون تومانهفت میلیون توماندوازده میلیون تومان
سلولزیپنج میلیون تومان هفت میلیون تومان دوازده میلیون تومان
فلزیشش میلیون توماننه میلیون تومان چهارده میلیون تومان
ماشین سازیشش میلیون تومان نه میلیون تومان چهارده میلیون تومان
الکترونیکشش میلیون توماننه میلیون تومان چهارده میلیون تومان
کانی غیر فلزیشش میلیون تومان نه میلیون تومان سیزده میلیون تومان
شیمیاییشش میلیون تومان نه میلیون تومان پانزده میلیون تومان
داروئی و بهداشتیشش میلیون تومان نه میلیون تومان چهارده میلیون تومان
بازیافت هشت میلیون تومان سیزده میلیون تومان هجده میلیون تومان
نفت و گاز بیست و پنج میلیون تومان بیست و پنج میلیون تومان بیست و پنج میلیون تومان
پتروشیمی بیست و پنج میلیون تومان بیست و پنج میلیون تومان بیست و پنج میلیون تومان
سیمان و فولادبیست و پنج میلیون تومان بیست و پنج میلیون تومان بیست و پنج میلیون تومان
معادن سطحی و زیر زمینیبیست و پنج میلیون تومان بیست و پنج میلیون تومان بیست و پنج میلیون تومان
معادن شن و ماسه ده میلیون تومان پانزده میلیون تومان بیست میلیون تومان
دامپروری و شیلاتسه میلیون تومان پنج میلیون تومان هشت میلیون تومان
تولید قارچپنج میلیون تومان هشت میلیون تومان دوازده میلیون تومان
گلخانهسه میلیون تومان پنج میلیون تومان هشت میلیون تومان
مجتمع دامپروریپانزده میلیون تومان پانزده میلیون تومان پانزده میلیون تومان
مجتمع کشت و صنعت بیست میلیون تومان بیست میلیون تومان بیست میلیون تومان
مراکز تکثیر و پرورش حیات وحشپنج میلیون تومان هشت میلیون تومان یازده میلیون تومان

شهریه ثبت نام مدیران  واحد های صنعتی 

عنوان واحد خدماتیویژگی واحد خدماتیمبلغ ثبت نام
شهرک صنعتی ،صنفی و خدماتی تا 50 واحد مستقر 15 میلیون تومان
شهرک صنعتی ،صنفی و خدماتی تا 150 واحد مستقر 20 میلیون تومان
شهرک صنعتی ،صنفی و خدماتی بیش از 150 واحد مستقر 25میلیون تومان
مناطق آزاد و تجاری ،اقتصادی با هر ظرفیت و مساحت 30 میلیون تومان
شهرداری مرکز استان 20 میلیون تومان
شهرداری مرکزی شهرستان 15 میلیون تومان
شهرداری مناطق تهران 20 میلیون تومان
شهرداری شهرهای کوچک10 میلیون تومان
شهرداری کلان شهر ها 30 میلیون تومان
دانشگاه و مراکز تحقیقاتی ------15 میلیون تومان
مدارس و مراکز آموزشی--------10 میلیون تومان
پارک ،باغ وحش و پلاژ ساحلی -------10 میلیون تومان
ساختمانهای دولتی هر ساختمان 7 میلیون تومان
ساختمانهای خصوصی و عمومی ---------15 میلیون تومان
هایپر مارکت غیر زنجیره ای10 میلیون تومان
فروشگاههای زنجیره ای فقط برای یک واحد 15 میلیون تومان
فروشگاههای زنجیره ای کلی50 میلیون تومان
بیمارستان دولتی تا 320 تخت ده ملیون تومان
بیمارستان خصوصی تا 320 تخت 15 میلیون تومان
بیمارستان دولتی بالای 320 تخت بالای 320 تخت 15 میلیون تومان
بیمارستان خصوصی بالای 320 تخت 20 میلیون تومان
شهرک ها مجتمع های مسکونی تا 100 واحد 5 میلیون تومان
شهرک ها و مجتمع های مسکونی تا 400 واحد 10 میلیون تومان
مجتمع و شهرک های مسکونی بیش از 400 واحد 15 میلیون تومان
مجتمع های گردشگری و توریستی -------15 میلیون تومان
هتل ،متل هتل یک تا سه ستاره 10 میلیون تومان
هتل و متل چهار و پنج ستاره 15 میلیون تومان
رستوران،خانه های بوم گردی و..........10 میلیون تومان
کشتار گاه دام و طیور صنعتی15 میلیون تومان
کشتار گاه دام و طیورغیر صنعتی10 میلیون تومان
بانک .......30 میلیون تومان
بیمه .........30 میلیون تومان
فرودگاه ........20 میلیون تومان
شرکت های خدمات هوایی ..........20 میلیون تومان
بنادر و اسکله صیادی6 میلیون تومان
بنادر و اسکله کالا و مسافری...........20 میلیون تومان
بنادر و اسکله نفت و گاز 20 میلیون تومان
مجتمع خدمات بین راهی ، دهکده بوم گردی ، تالار پذیرایی9 میلیون تومان 12 میلیون تومان
سایر خدمات برابر اعلام دبیرخانه جشنواره برابر اعلام دبیرخانه جشنواره

شهریه ثبت نام مدیران واحد های خدماتی 

عنوان اشخاصمبلغ ثبت نام
روئسای سه قوه 20 میلیون تومان
وزرا و معاونین وزیر و مدیران ارشد سیاسی و نظامی15 میلیون تومان
روسای سازمانها و معاونین 15 میلیون تومان
استانداران ،نمایندگان مجلس پانزده میلیون تومان
فرمانداران و بخشداران 10 میلیون تومان
اعضای شورای شهر و روستا 15 میلیون تومان
مدیران کل دستگاههای اجرایی 10 میلیون تومان
مدیران و روئسای شهرستانی 8 میلیون تومان
وکلای دادگستری 10 میلیون تومان
کارشناسان و کارکنان دستگاههای دولتی 5 میلیون تومان
خبرنگاران 3 میلیون تومان
مخترعین و مکتشفین 6 میلیون تومان
محیط بانان و جنگل بانان 5 میلیون تومان
شهدا و ایثارگران محیط زیست رایگان
شهدا و ایثارگران منابع طبیعی رایگان
خیرین محیط زیست 10 میلیون تومان
اعضای تشکلهای مردم نهاد مصوب2 میلیون تومان
عکاسان طبیعت 3 میلیون تومان
فیلم و مستند سازان 6 میلیون تومان
هنرمندان و بازیگران 5 میلیون تومان
ورزشکاران 5 میلیون تومان
اعضای هیات علمی دانشگاه 7 میلیون تومان
اعضای هیات علمی حوزه 7 میلیون تومان
دانشجویان و دانش آموزان و معلمین 3 میلیون تومان
سایر اشخاصبراساس اعلام دبیرخانه جشنواره

شهریه ثبت نام اشخاص