آمارگیر وبلاگ

                مشاركت در سياست‌ گذاري با قوه قضاییه
 - مشارکت در تهيه و تدوين لوايح قضايي، آيين ‌نامه ‌ها و دستورالعمل ‌ها
 - ارائه پیشنهادات اجرایی مرتبط با محیط زیست

                             مشاركت در پيشگيري از وقوع جرم با قوه قضاییه
1-جمع آوری و تجزيه و تحليل اطلاعات و آمارهاي موجود در خصوص وضعيت بزهكاري زیست محیطی در مناطق مختلف
2-شناسايي افراد در معرض خطر بزهكاري و بزه ‌ديدگي و آماج هاي پيشگيري از تكرار جرم و بزه ديدگي با تأكيد بر گروه‌ هاي آسيب پذیر در حوزه محیط زیست
3-طراحي و تدوين برنامه­ های پایش و نظارت بر عملکرد فعالان در حوزه محیط زیست 
4-شناسایی منابع بروز جرائم زیست محیطی، جمع آوری اسناد، تجزیه و تحلیل داده ها و تصمیم گیری
5-عقد تفاهم نامه همكاري چندجانبه ميان دادگستري‌ هاي مربوطه، و دستگاه‌ هاي متولي و بخش خصوصی
6-ارائه خدمات مشاوره و اجرا
7-صدور اخطاریه و تذکر و در نهایت اقدام حقوقی ( شکایت در دادگستری)

                                    مشاركت در حمايت از بزه ‌ديدگان زیست محیطی
1- طرح شكايت و پيگيري آن در نهادهاي انتظامي و قضايي (موضوع مواد ۳۷ و ۶۹ قانون آيين دادرسي كيفري)؛
2- مساعدت به  بزه ديده در زمينه جمع ‌آوري دلايل به منظور اثبات بزه ‌ديدگي و تعيين ميزان ضرر و زيان وارده (موضوع مواد ۶۲ و ۶۸ قانون آيين دادرسي كيفري)؛
3- چگونگي مطالبه ضرر و زيان مادي، معنوي و منافع ممكن ‌الحصول و پيگيري آن (موضوع ماده ۱۴ قانون آيين دادرسي كيفري)؛
4- مطلع ساختن بزه ‌ديدگان نسبت به حقوق قانوني خود در فرآيند دادرسي (موضوع ماده ۶ قانون آيين دادرسي كيفري)؛
5- آگاه ساختن بزه‌ ديدگان نسبت به حق درخواست جبران خسارت و بهره‌ مندي از خدمات مشاوره‌ اي موجود (موضوع ماده ۳۸ قانون آيين دادرسي كيفري)؛
6- كمك به جبران خسارات بزه ‌ديدگان در صورت ناتواني مرتكب (موضوع ماده ۱۴ قانون آيين دادرسي كيفري)
7-  همراهي بزه‌ ديده و شهود در جلسات رسيدگي و مواجهه حضوري با متهم
8- ارائه خدمات مشاوره حقوقی مرتبط
​​​​​​​

               مشاركت در ميانجيگري و صلح و سازش
در راستاي تحقق ماده ۸ قانون شوراهاي حل اختلاف ، در اجراي ماده ۸۲ قانون آيين دادرسي كيفري و ماده ۵ آيين‌ نامه ميانجيگري در امور كيفري و به دستورالعمل نحوه مشاركت و تعامل نهادهاي مردمي با قوه قضايي مصوب 1398,12,06
الف ـ جلب رضايت طرفين دعوي براي ورود به فرآيند ميانجيگري و حصول توافق؛
ب ـ نظارت بر رعايت و تضمين حقوق طرفين دعوي در فرآيند ميانجيگري؛
پ ـ انجام ميانجيگري در صورت توافق طرفين مطابق قوانين و مقررات؛
ت ـ ترغيب مقصر به پذيرش مسئوليت عمل ارتكابي و جبران خسارت‌ هاي وارده؛
ث ـ مساعدت به مرتكب براي جبران خسارت‌ هاي وارده؛
ج ـ همراهي و حمايت از طرفين دعوي در فرآيند گفتگو و ميانجيگري؛
چ ـ نظارت بر انجام تعهدات پذيرفته ‌شده از سوي مرتكب
خ- ارائه خدمات مشاوره حقوقی و تخصصی مرتبط

          مشاركت در نظارت بر اجراي قوانين
·       پایش و نظارت بر عملکرد فعالان بخش دولتی در حوزه محیط زیست
·       پایش و نظارت بر عملکرد فعالان بخش خصوصی و عمومی و مردمی در حوزه محیط زیست

                  مشاركت در فرآيند رسيدگي
 در چارچوب ماده ۶۶ قانون آيين دادرسي كيفري و ماده ۱۴ قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر، نهادهاي مردمي كه اساسنامه آنها در زمينه حمايت  محيط زيست، منابع طبيعي، ميراث فرهنگي، بهداشت عمومي، حمايت از حقوق شهروندي و امر به معروف و نهي از منكر است و مطابق بند «پ» ماده ۳۸ قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور از يكي از مراجع ذي‌ صلاح قانوني مجوز اخذ نموده اند، از حق اعلام جرم و شركت در فرآيند دادرسي با رعايت الزامات و ملاحظات زير برخوردار مي‌ باشند:
الف ـ اعلام جرم در موضوعات مندرج در ماده ۶۶ و ماده ۱۴ قانون حمايت از آمران معروف و ناهيان از منكر.
ب ـ ارائه پروانه فعاليت معتبر در موضوع اعلام جرم.
پ ـ عدم نياز به ابطال تمبر در اعلام جرم.
ت ـ امكان شركت در فرآيند رسيدگي و ارائه گزارش دلائل به استثناء موارد مندرج در ماده ۱۰۲ قانون آئين دادرسي كيفري.
ث ـ در موارد صدور حكم برائت متهم، عدم انطباق رأي با قانون و يا عدم تناسب مجازات، نهاد مردمي اعلام‌ كننده جرم مي ‌تواند دلايل لازم به دادستان مربوط ارائه و دادستان در صورت اقناع، برابر موازين قانوني، نسبت به رأي صادره تجديدنظرخواهي مي ‌نمايد.
ج ـ به­ منظور اعمال بند «پ» ماده ۳۸ قانون احكام دائمي برنامه‌ هاي توسعه كشور، مركز آمار و فناوري اطلاعات، محروميت يك‌ ساله از حق مذكور در ماده ۶۶ قانون آيين دادرسي كيفري را براي اعلام جرم مجدد نهاد مردمي كه اعلام جرم آن در مراجع صالح سه مرتبه متوالي، رد قطعي گرديده، را در سامانه مربوط، جهت بهره برداري مراجع قضايي ثبت نمايد.
تبصره ـ در صورت تعدد نهادهاي مردمي اعلام كننده موضوع واحد، مشاركت اولين نهاد مردمي اعلام كننده در مراحل دادرسي كفايت مي­ كند.
ماده ۳۱ ـ در صورت عدم اعلام جرم توسط نهادهاي مردمي موضوع ماده ۶۶ قانون آيين دادرسي كيفري و ماده ۱۴ قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر، مقام قضايي مي ‌تواند رأساً از نهادهاي مردمي همكار به عنوان مطلع دعوت به عمل آورد و قبل از ختم دادرسي، نظرات و ملاحظات ايشان را به صورت مكتوب دريافت نمايد.
ماده ۳۲ ـ به منظور حمايت از نهادهاي مردمي همكار در زمينه‌ هاي حق ‌طلبي، عدالت‌ جويي، صلح ‌طلبي و اعلام جرم و طرح دعوي در زمينه منافع و مصالح ملي و خسارت‌ هاي واردشده به حقوق عمومي در مجامع بين ‌المللي، معاونت امور بين ‌الملل و حقوق بشر و دادستاني كل كشور برنامه عملياتي بهره ‌مندي از اين ظرفيت را ظرف ۳ ماه پس از ابلاغ اين دستورالعمل، تدوين و ابلاغ نمايد.
ماده ۳۳ ـ مقام ارجاع و مقام قضايي رسيدگي كننده در دعاوي حقوقي مي ­توانند علاوه بر ظرفيت موجود در كانون وكلا، از ظرفيت­ هاي مشاوره­ اي و حقوقي نهادهاي مردمي همكار براي ارائه خدمات به افراد بي بضاعت استفاده كنند.​​​​​​​

            ارائه خدمات آموزش شناخت و پیشگیری از جرائم محیط زیست
1-  ارائه آموزش تخصصی دوره ای به اعضای انجمن و مرکز
2-  ارائه خدمات آموزشی به کارکنان بخش دولتی و عمومی
3-  ارائه خدمات آموزشی به بخش خصوصی (صنایع ، خدمات ، معدن،کشاورزی و گردشگری )
4-  ارائه خدمات آموزش تخصصی حوزه محیط زیست به قضات و کارکنان مرتبط با حوزه محیط زیست

فهرست جرائم محیط زیست - شکار و صید حیات وحش 

عنوان جرم موضوعیت قانونی
شکار انواع پرندگان وحشی بدون پروانه ( با هر روش و ابزار و در هر مکان و زمان ) مطابق فهرست اعلامی سازمان محیط زیست مقدار جدید
شکار سایر پرندگان ( با هر روش و ابزار و در هر مکان و زمان ) خارج فهرست اعلامی سازمان محیط زیستمقدار جدید
تکثیر ، نگهداری و حمل و فروش انواع پرندگان زنده و غیر زنده و حتی بیمار و نیمه جان ، تاکسی درمی بدون مجوز و پروانه مقدار جدید
شکار انواع پستانداران وحشی خشکی زی بدون پروانه مقدار جدید
تکثیر ، نگهداری و حمل و فروش انواع پستانداران خشکی زنده و غیر زنده و حتی بیمار و نیمه جان ، تاکسی درمی بدون مجوز و پروانهمقدار جدید
شکار انواع پستانداران دریاییمقدار جدید
تکثیر ، نگهداری و حمل و فروش انواع پستانداران دریایی زنده و غیر زنده و حتی بیمار و نیمه جان ، تاکسی درمی بدون مجوز و پروانهمقدار جدید
شکار انواع خزندگان و دوزیستان (انواع لاک پشتان، انواع مار، انواع سوسمار ، آکاما...)مقدار جدید
تکثیر ، نگهداری و حمل و فروش انواع خزندگان و دوزیستان زنده و غیر زنده و حتی بیمار و نیمه جان ، تاکسی درمی بدون مجوز و پروانهمقدار جدید
شکار انواع آبزیان و سخت پوستان (انواع آبزیان و مرجانها ( آبسنگ )مقدار جدید
تکثیر ، نگهداری و حمل و فروش انواع خزندگان و دوزیستان زنده و غیر زنده و حتی بیمار و نیمه جان ، تاکسی درمی بدون مجوز و پروانهمقدار جدید
شکار انواع گونه های حیات وحش خارجی (غیر بومی ) مشمول ضمیمه 1 و 2 کنوانسیون سایتیس مقدار جدید
تخریب ، دستکاری ، جابجایی لانه انواع گونه های جانوری مقدار جدید
کوچ اجباری حیات وحش، تخریب و ازبین بردن طعمه و غذای طبیعی انواع گونه هامقدار جدید
معرفی گونه های جدید ، مهاجم و بیمار به زیستگاه بدون مجوزمقدار جدید
ورود به مناطق ممنوعه و امن حیات وحش ، اقدام به فعالیت های منجر به استرس و ترس حیات وحش (بویژه در زمان تخمگذاری برندگان و دوزیستان و فصل جفت گیری حیات وحش )مقدار جدید
مقدار جدیدمقدار جدید
عنوان جرم موضوعیت قانونی
بريدن، ريشه كن كردن، پوست کندن، سربر کردن، شاخه زني، شکستن و سوزانيدن درختان جنگلی و حفاظت شده مقدار جدید
جمع آوری گیاهان (داروئئ و غیر داروئئ)در مناطق حفاظت شدهمقدار جدید
چرای دام در مناطق ممنوعه یا بیش از ظرفیت مجوز چرامقدار جدید
تصرف زمین و زمین خواری در مناطق طبیعی و حفاظت شده مقدار جدید
ورود به مناطق ممنوعه زیست محیطی (پارک ملی ، حفاظت شده ،منطقه امن حیات وحش ...)مقدار جدید
قاچاق چوب ، خاک و گیاهان از حوزه منابع طبیعیمقدار جدید
برداشت هر گونه خاك، خاكبرگ، خاك نباتي، شن، ماسه و سنگ،مقدار جدید
ايجاد حريق و آتش سوزي در مناطق جنگلي و مرتعيمقدار جدید
احداث كوره ذغال بدون اخذ موافقت مقدار جدید
قطع گونه هايي که به تشخیص سازمان منابع طبیعی و سازمان محیط زیست جزء ذخائر جنگلي و مرتعي محسوب ومناطق رویشگاهی آن آگهی و ممنوع القطع اعلام می گرددمقدار جدید
حمل چوب، هيزم و ذغال حاصل از درختان جنگلي و نيز ساير فرآورده هاي منابع طبيعي از قبيل باريجه، كتيرا، آنقوزه، سقز ، همیشک، داردوست، خزه و غيره كه فهرست آنها توسط سازمان تهيه و منتشر مي گردد در تمام نقاط کشور بدون اخذ پروانه ممنوع استمقدار جدید
تخلیه هر گونه مواد زائد خطرناک، نخاله، زباله، شیره زباله، مواد زائد ساختمانی، خاک، سنگ و همچنین دپو کردن خاک در عرصه های منابع طبیعی بدون اخذ مجوز از سازمان و دستگاه های ذیربط ازجمله محیط زیست ممنوع است. مقدار جدید
انتشار هرگونه آگهي اعم از آگهي فروش، مزايده، مناقصه، نقل و انتقال، واگذاري و غيره درجرايد، رسانه هاي الكترونيكي و نظائر آن توسط اشخاص حقيقي و حقوقي جهت معاملات مربوط به عرصه یا اعیانی که ملک در تملک قانونی مرجع آگهی کننده نباشد ، جرم محسوب و معاملات انجام شده باطل و مرتكبين برحسب مورد به مجازات مقرر در جرم كلاهبرداري و یا شروع به جرم محكوم مي گردند.مقدار جدید
هر گونه تبديل، تغيير کاربري و واگذاري عرصه و اعيان منابع طبيعي منابع غیر قابل واگذاری جرم تلقي مي شود.مقدار جدید
علائم ويژه چكش هاي سازمان و يا هر گونه علائمي كه بعداً از سوي سازمان منابع طبیعی جايگزين آنها گردد، علامت رسمي دولتي است و هر كس بدون مجوز آن را بدست آورده و يا از آن استفاده نمايد و يا سبب سوء استفاده از آن گردد و يا آنرا جعل نمايد و يا با علم به جعل بودن استفاده نمايدمقدار جدید
هر گاه مأموري كه چكش (یا ابزار آلات جایگزین ) به او سپرده شده شخصاً و يا با تباني شخص ديگري از چكش سوء استفاده نمايد مقدار جدید
هيچيك از کارکنان سازمان و وزارت جهاد كشاورزي نمي توانند به هر نحوي از انحاء شخصاً یا بصورت مشاركت با اشخاص حقيقي يا حقوقي در معاملات و قراردادهای موضوع این قانون ذينفع باشند. در صورت تخلف علاوه بر بطلان معامله و قرارداد،متخلفين از اين امر مشمول مجازات هاي مربوط به تصرف در اموال دولتي و سوء استفاده از مقام دولتي خواهند بود و در صورت تكرار به انفصال دائم محکوم خواهند شد.مقدار جدید
مأمورين سازمان كه چكش (يا ابزار آلات جايگزين ) به آنها سپرده شده مكلف به حفظ آن می باشند و چنانچه در اثر عدم مراقبت يا سهل انگاري آنها ابزارآلات به دست شخص غير صلاحيت دار افتدهرگونه تبديل، تغيير کاربري، واگذاري عرصه و اعيان جنگل های طبیعی و دست کاشت، بيشه هاي طبيعي، نهالستان‌ها، چمنزارها و سطوح علوفه چینی مراتع، پارك ها و ذخيره گاه هاي جنگلي و مرتعي، ايستگاه هاي توليد بذر ، حوزه‌هاي آبخيز زوجي، محدوده ايستگاه هاي پايش و اندازه‌گيري آبخيزداري، بستر و حریم رود خانه ها و انهار ، حريم روستاها، حريم قانوني تأسيسات دولتي، راه هاي مسير كوچ ايل نشين‌ها و حريم مربوط به آنها و همچنين آن قسمت از منابع طبيعي كشور كه بعنوان مناطق چهار گانه بر حسب موافقت سازمان در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته یا می گیرد، مطلقاً‌ ممنوع است.مقدار جدید
احداث راه و انتفال خطوط آب و برق و گاز ... بدون مجوز در اراضی طبیعی بدون کسب مجوز مقدار جدید
تخریب اراضی منابع طبیعی در اثر احداث راه و انتقال انرژی و ... بیش از پیش بینی اولیه یا مجوز مقدار جدید
سمپاشی یا کود پاشی یا طعمه مسموم گذاری در اراضی منابع طبیعی و مناطق چهار گانه محیط زیست مقدار جدید
مقدار جدیدمقدار جدید
مقدار جدیدمقدار جدید
مقدار جدیدمقدار جدید

فهرست جرائم محیط زیست - حوزه محیط زیست طبیعی و منابع طبیعی

عنوان جرم موضوعیت قانونی
ایجاد آلودگی صوتی از هر روش و ابزار و در هر زمان و مکانمقدار جدید
ایجاد آلودگی هوا از هر روش و ابزار و در هر زمان و مکان و هر مقدارمقدار جدید
ایجاد آلودگی آب از هر روش و ابزار و در هر زمان و مکان و هر مقدارمقدار جدید
ایجاد آلودگی خاک از هر روش و ابزار و در هر زمان و مکان و هر مقدارمقدار جدید
تخلیه پسماند از هر نوع در خارج از محل تعیین شده از هر مقدار و هر مکان و زمان و استفاده از هر روش و ابزارمقدار جدید
نقل و انتقال پسماند ویژه و خطرناک بدون اخذ مجوز مقدار جدید
سوزاندن،دفع و دفن غیر اصولی و بهداشتی انواع پسماند بدون اخذ مجوز مقدار جدید
نگهداری انواع پسماند ویژه و خطرناک در محل های نامناسب و رو باز بدون بسته بندی مناسب و نگهداری دراز مدت بدون اخذ مجوز مقدار جدید
مقدار جدیدمقدار جدید
مقدار جدیدمقدار جدید
مقدار جدیدمقدار جدید
مقدار جدیدمقدار جدید

فهرست جرائم محیط زیست - حوزه محیط زیست انسانی و بهداشت عمومی

فهرست جرائم محیط زیست - اداری و مالی (کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری)

عنوان جرم موضوعیت قانونی
مقدار جدیدمقدار جدید
مقدار جدیدمقدار جدید
مقدار جدیدمقدار جدید
مقدار جدیدمقدار جدید
مقدار جدیدمقدار جدید
مقدار جدیدمقدار جدید
مقدار جدیدمقدار جدید
مقدار جدیدمقدار جدید
مقدار جدیدمقدار جدید
مقدار جدیدمقدار جدید
مقدار جدیدمقدار جدید
مقدار جدیدمقدار جدید