آمارگیر وبلاگ

این قسمت در حال بارگزاری اطلاعات  می باشد

معرفی انجمن توسعه کسب و کارهای محیط زیست شایان
 
انجمن توسعه کسب وکار های محیط زیست شایان ، تشکلی است غیرسیاسی ، غیر دولتی و غیر انتفاعی که در تاریخ 1397/4/12  با اخذ پروانه فعالیت سازمان مردم نهاد به شماره ثبت 44686  از وزارت کشور  ( استانداری تهران ) و در اجرای اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی و به استناد تصویب نامه شماره 27862 ت 31281 ه مورخ 1384/5/8 هیات وزیران  آغاز به کار نمود .  بررسی مشکلات فعالان محیط زیست در بخشهای  دولتی و غیر دولتی و توانمند سازی و  پیگیری در ایجاد زمینه های اشتغال و توسعه کسب و کارها در حوزه محیط زیست به منظور دستیابی به محیط زیستی مناسب جهت  رشد  و تعالی زیستمندان از  انگیزه و اهداف راهبردی انجمن می باشد . بر اساس شرح  اساسنامه انجمن در فصل اول -ماده یک- -  نام سازمان مردم نهاد ، توسعه کسب وکار های محیط زیست شایان است که به اختصار انجمن نامیده می شود . در ماده دو- نوع فعالیت انجمن غیر سیاسی و غیر انتفاعی و غیر دولتی بوده و در موضوع محیط زیست و منابع طبیعی فعالیت دارد . در ماده 3- محدوده فعالیت در سطح استان  و مرکز اصلی آن در تهران می باشد .

ضرورت فعالیت 
طی چند دهه گذشته عدم توجه کافی  به نیاز های مادی و معنوی فعالان محیط زیست در کشور و نیز عدم وجود نظام حمایتی صنفی از فارغ التحصیلان و فعالان محیط زیست در بخش خصوصی باعث گردید بیشترین آمار بیکاران تحصیلکرده را فارغ التحصیلان محیط زیست به خود اختصاص داده و  مدیریت حفاظت از محیط زیست نیز در چرخه ضعف  با مشکلات فراوان برای منابع زیست محیطی قرار گیرد.  عدم توجه  به بستر های اشتغال در حوزه محیط زیست و مقاومت مدیران دولتی و غیر دولتی در برون سپاری وظایف دستگاهها و نیز عدم ایده پردازی و بهره مندی از دانش روز در حفظ محیط زیست از یک طرف و عدم توجه کافی به نیاز های مادی و معنوی فعالان محیط زیست بویژه در دانش افزایی و  ارتقاء سطح کارشناسی و مدیریتی  آنان ، ضرورت تشکیل چنین انجمنی از طرف خبرگان محیط زیست مطرح گردید .  این انجمن مردم نهاد بر اساس وظایف ذاتی خود و نیز با توجه به تجربه ارزشمند موسسین  آن ، با نگرش جلب مشارکت عمومی برای حمایت  در اجرای برنامه ها و پروژه های زیست محیطی دولتی و غیر دولتی و با هدف کمک به سازمان های مرتبط با محیط زیست ( بویژه سازمان حفاظت محیط زیست و جنگلها و مراتع و آبخیز داری )  شتافته و بدون توجه به خطوط سیاسی دولتها و مدیران سازمان های مرتبط با محیط زیست و تنها به قصد اجرای  بهتر  اصل پنجاهم قانون اساسی و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص محیط زیست و سایر قوانین مرتبط ، تلاش خواهد کرد،  ضمن جلب همکاری های عمومی در حفظ محیط زیست ، و با انگیزه حمایت از کسب و کار های زیست محیطی  و فعالان در این حوزه ، با پیگیری اشتغال فارغ التحصیلان و نیز به عنوان مشاوری امین برای ریاست  دستگاه ها و مدیران زیست محیطی در بخشهای دولتی و غیر دولتی در بهبود وضعیت محیط زیست کشور موثر باشد .انجمن اعتقاد دارد  تا فعالان محیط زیست حمایت و توانمند نگردند حفاظت از منابع زیست محیطی  امکان پذیر نخواهد بود ”

هدف از تاسیس :
1-کمک به حفظ ساختار سازمان حفاظت محیط زیست کشور
2- کمک به ترویج فرهنگ محیط زیست کشور
3- کمک به اشتغال فارغ التحصیلان محیط زیست
4- توانمند سازی فعالان در حوزه محیط زیست 
 

شرح خدمات در چارچوب اساس نامه انجمن
 
1- انجام فعاليتهاي علمي ، آموزشي ، پژوهشي ، مديريتي ، مشاوره اي و تجاري زيست محيطي .
-2 همکاري با سازمانها و نهاد هاي اجرايي ، علمي و پژوهشي ( دولتي و غير دولتي ) در زمينه حفاظت بهينه ازمحيط زيست
-3 ارايه خدمات حمايتي و مشاوره اي زيست محيطي به مراكزصنعتي ، معدني ، خدماتي ، كشاورزي و گردشگری درزمينه استقرار و بهره برداري ، مديريت پسماند ،خوداظهاري زيست محيطي در جهت بهبود حفظ محيط زيست و توسعه پايدار كسب و كارهاي زيست محيطي با استفاده از خدمات فارغ التحصيلان محيط زيست جوياي كار .
4-حمايت و تشويق فعالان صنعتي ، خدماتي ، گردشگری در ايجاد اشتغال و بکار گيري مشاركتي فارغ التحصيلان محيط زيست با انجمن ، بویژه در توانمند نمودن واحد هاي HSE صنايع
5- حمايت از شاغلين فعال در حوزه هاي مرتبط با محيط زيست .
6-  حمايت و برگزاري كارگاه وگردهمايي علمي و آموزشي ، انتشار كتب و نشريات زيست محيطي ،
7- ترويج و تنوير افکار عمومي ، حمايت مادي و معنوي از دانشجويان و فعالان محيط زيست.
8- حفاظت ، تکثير ، پرورش و حمايت از تنوع زيستي و گونه هاي در معرض خطر انقراض در مناطق طبيعي و دريايي از طريق آموزش ، پژ وهش، قرق و بهره برداري مناطق با ارزش محيط زيست طبيعي با هماهنگی  دستگاه هاي متولي و با بکار گيري  فارغ التحصيلان محيط زيست .
9- حمايت و برگزاري بازديد هاي دوره اي آموزشي و علمي درطبيعت ) اكوتوريسم ( ونمايشگاهی با هدف آشنايي با روشهاي جديد وتکنولوژي هاي نوين زيست محيطي .
10- ترويج فرهنگ رتبه بندي و مميزي و حسابرسي زيست محيطي خدمات و كالاها و واحدهاي صنعتي سبز.

خلاصه سوابق تشکل  
  - این تشکل ، تنها تشکل مردم نهاد در حوزه محیط زیست درکشور است که بطور فوق تخصصی به مسایل زیست محیطی در حوزه محیط زیست می پردازد. اکثر مدیران و اعضای این تشکل از کارشناسان بازنشسته با سوابقی در سمت معاون سازمان حفاظت محیط زیست  ، مشاور رییس سازمان ، مدیرکل محیط زیست استانهای کشور نظیر استان تهران و.... هستند .
– تنها تشکلی است که با هدف حمایت از اشتغال و توانمند سازی فعالان و جوامع مرتبط با محیط زیست در چارچوب اساس نامه مصوب فعالیت میکند
  - از شاخص های دیگر این انجمن ، استقلال صد درصدی در عملکرد و عدم وابستگی به هیچ یک از دستگاههای دولتی است .یعنی نه تنها یک ریال از سازمانهای دولتی وجهی نقدی یا در قالب قراردادی دریافت نکرده، بلکه با بودجه و توان خود به کمک دستگاههای دولتی جهت حفاظت بهینه از محیط زیست نیز رفته است .
- این انجمن تاکنون پروژه های زیست محیطی زیادی انجام داده است و تفاهم نامه همکاری با دستگاههای بزرگ جهت توانمند سازی و حمایت از محیط زیست به امضا رسانده است. شامل :
1- تفاهم نامه با وزارت جهاد کشاورزی 
2- قرارداد با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور .
3- تفاهم نامه با صندوق مشترک استانهای سازمان نظام مهندسی ، 
4- تفاهم نامه با بنیاد تعاون و کار آفرینی استان تهران
4- تفاهم نامه با مدارس تهران برای ارایه خدمات آموزشی
5- تفاهم نامه با شرکت بیمه دانا جهت ارایه خدمات بیمه ای به فعالان محیط زیست
6-تفاهم نامه با چندین شرکت تخصصی حوزه محیط زیست جهت همکاری مشترک در انجام پروژه ها
 
   این تشکل هم اکنون در حال برگزاری بزرگترین رویداد فرهنگی محیط زیست "جشنواره جایزه ملی وجدان محیط زیست درکسب وکار از نگاه مردم" است که با همکاری وزارت جهاد سازندگی ،  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،وزارت صنعت و معدن و تجارت ، سازمان حفاظت محیط زیست ، شهرداری تهران، خانه معدن ایران ، بنیاد توسعه کارافرینی و تعاون استان تهران ، مرکز منطقه ای کنوانسیون رامسر در مرکز و غرب آسیا و...که اطلاعات آن در سایت دستگاههای نامبرده فوق و سایت https://vejdanmohit.ir  بارگزاری شده است.
ازطرفی دو قرار داد تخصصی در خصوص توانمندسازی و آموزش در حاشیه تالابی انجام طی قرار دادی با مرکز منطقه ای کنوانسیون رامسردر مرکز و غرب آسیا و نیز پروژه ای با شهرداری تهران جهت آموزش پرنده نگری  و پایش دریاچه چیتگر انجام داده است .
   از برنامه های تنویر افکار عمومی در ایام زیست محیطی جهت پاکسازی مناطق چهارگانه و سرشماری و پایش حیات وحش ، اطفای حریق مناطق ، تاکنون اقدامات زیادی انجام داده است .
اجرای طرح نظارت و پایش مدیران محیط زیست ( در زنجان )  ، نظارت بر عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست و ارائه بیش از 30 موضوع پیشنهادی و انتقادی در حوزه ضوابط و مقررات به آن سازمان و سایر دستگاهها 

همکار برگزیده قوه قضاییه –  دفتر مشارکتهای مردمی قوه قضاییه
روز نامه رسمی - آگهی تغییرات 15-1-1400.pdf
اساس نامه انجمن شایان اصلی.pdfپرونده مالیاتی.pdfثبت نامه در ارزش افزوده .jpg

اساس نامه 1.JPG

 
 ​​​​​​​