آمارگیر وبلاگ

نام و نام خانوادگی شغل قبل از شهادت حوزه شهادت استان
یاسین کریمی فعال محیط زیست منابع طبیعیکرمانشاه
بلال امینیفعال محیط زیست منابع طبیعیکرمانشاه
شهید پرویز هرمزیمحیط بان سازمان محیط زیست محیط زیست هرمزگان
شهید محمد دهقانی سیاهکیمحیط بان سازمان محیط زیست محیط زیست هرمزگان
شهید محمد حسن نژادمحیط بان سازمان محیط زیست محیط زیست هرمزگان

لوح چوبی

برندگان افتخاری- شهدای محیط زیست 

نام و نام خانوادگی محل کسب و کارگروه فعالیت استان
دکتر سید محمد میرسمیعیمدیر عامل محترم شرکت هواپیمایی معراج خدماتی - هواپیماییتهران
دکترفریدون نوحی بزنجانیریاست محترم مرکز آموزشی ، تحقیقاتی ودرمانی قلب و عروق شهید رجاییخدماتی - بیمارستانتهران
دکتر علیرضا شهیدی معاون محترم وزیر و رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی اداری - اجراییتهران
علی رضا همت مدیر عامل محترم شرکت شاندشت (پاژن)صنعتی - غذاییتهران
مهندس علی بیانیرییس محترم اداره محیط زیست شهرستان بندر ترکمناداری - اجراییگلستان
مهندس سید محمد مهدی هاشمی مدیر عامل محترم شرکت پالایشگاه گاز فجر جم صنعتی – نفت و گازبوشهر
دکتر فرشید شکر خداییرییس محترم کمیسیون توسعه پایدار و محیط زیست و آب اتاق بازرگانی، صنایع ،معادن وکشاورزی اداری - اجراییتهران
دکتر کتایون نعمت پورمدیرکل محترم دفتر محیط کار و محیط زیست وزارت صنعت ، معدن و تجارت اداری-اجراییتهران
مهندس کاوه حاتمی کارشناس مسئول محترم دفتر محیط زیست و سلامت غذای وزارت جهادکشاورزیاداری - اجراییتهران
مهندس امید شنعه مدیر عامل محترم بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان تهران خدماتیتهران
دکتر شهرام فداکارمدیر اجرایی محترم مرکزکنوانسیون منطقه ای رامسر در مرکز و غرب آسیااداری - اجراییتهران
دکترسعید محمدیمدیر اجرایی محترم مجتمع مسکونی پارس جم خدماتی – شهرک های مسکونیبوشهر
مهندس مسعود شیرین کلامدبیر محترم کمیسیون توسعه پایدار و محیط زیست و آب اتاق بازرگانی، صنایع ،معادن وکشاورزی اداری - اجراییتهران
دکتر سجاد خداییمدیر عامل محترم شرکت مبین آب تجهیزات راد خدماتی – زیست محیطی تهران
دکتر داریوش گلعلیزاده سرپرست مرکز هوا و اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست اداری اجراییتهران
دکتر سعید جابری انصاریمدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی البرزاداری- اجرایی البرز

برندگان نامزد دریافت نشان وجدان محیط زیست 

تندیس طلایی

برندگان نامزد دریافت نشان وجدان محیط زیست 

لوح چوبی 

نام و نام خانوادگی محل کسب و کارگروه فعالیت استان
مهندس مصطفی گلجاری مقدممعاون محترم شهرداری رامسرخدماتی - شهرداریهامازندران - رامسر
احمد خواجه وندتهیه کننده محترم فیلم پای پرواز من هنری - فیلمتهران
خانم مهندس فاطمه عبادتیمعاون محترم دفتر محیط کار و محیط زیست وزارت صنعت ، معدن و تجارت اداری - اجراییتهران
دکتر عبداله مخبر دزفولیمعاون محترم برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی -وزارت جهاد کشاورزیاداری - اجراییتهران
خانم مهندس نرجس بایکارشناس محترم دفتر محیط کار و محیط زیست وزارت صنعت ، معدن و تجارت اداری-احراییتهران
محمد رضا همت مدیر عامل محترم شرکت خوشه دشت کشاورزی - دامداریقزوین
دکتر محمد جهان شاهیمعاون محترم اداره کل توسعه گردشکری داخلی وزارت میرات فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستیاداری - اجراییتهران
دکترحسن فروزانفرد نایب رییس محترم هیات مدیره موسسه بازیافت امید زندگیمردم نهاد تهران
مهندس سید جواد حقیقت حسینی مدیر عامل محترم شرکت گاز سمنانخدماتی - اداریسمنان
دکتر پیام احمدی کاشانی مدیر محترم روابط عمومی بیمارستان قلب و عروق شهید رجاییمردم نهادتهران
خانم دکتر شینا انصاریمدیر کل محترم محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهراناداری-اجراییتهران
دکتر رضا مبصریمدیر عامل محترم شرکت کشتارگاه صنعتی طیور گلستان خدماتیگلستان
مهندس محمد حسین کریمی معاون محترم دفتر توسعه پایدارو امور فناوری وزارت جهاد کشاورزیاداری-اجراییتهران
خانم مهندس سیده آسیه رضوی زاهد کلائیمدیر اجرایی محترم انجمن محیط زیست شایانمردم نهادتهران
دکتر علی رضا رفیعی پورمشاور محترم معاون وزیر و دبیر شورای عالی مشورتی سازمان دامپزشکی کشور اداری-اجراییتهران
مهندس محمد رضا عین قلاییمشاور محترم معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست اداری-اجراییتهران
خانم سیده رقیه بزرگیان مدیر محترم حسابداری درمانگاه تامین اجتماعی رامسر مردم نهاد مازندران
دکتر علی سیدی مدیر محترم محیط زیست شرکت شهرک صنعتی زاگرس و گلبرگ خدماتی – شهرک های صنعتیتهران
دکتر امیرحسین دادشی رییس محترم اداره هماهنگی و ساماندهی امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست کشورمردم نهاد تهران
فریبرز حیدریعکاس محترم طبیعت و حیات وحش هنری - عکاسیتهران
موسی حاجی محمد لومدیر عامل محترم شرکت برتر ماشین پویا نگر صنعتی - فلزیتهران
دکتر علیرضا اعجازیمشاور محترم معاون آموزش سازمان حفاظت محیط زیست مردم نهاد - نویسنده کتاب تهران
علی رضا قهرمان خواه مدیر عامل شرکت صنعت و تجارت ژوبین مهرصنعتی - غذاییتهران
مهندس احمد دباغیان کارشناس محترم سازمان حفاظت محیط زیست مردم نهاد تهران
سید محمد کاظم بهبهانیمدیر مسئول محترم انتشارات زمزمه جاویدخدماتی-انتشارات - چاپ کتابتهران
خانم مهندس ناهید اسلامی فعال محیط زیست مردم نهادتهران
مهندس سید هادی امیر حسینیمدیر عامل محترم انجمن محیط زیست شایانمردم نهاد تهران
نام و نام خانوادگی محل کسب و کارگروه فعالیت استان
مهندس فردین فرزینمدیر محترم کارخانه جوجه کشی واحد البرزکشاورزی - دامپروریالبرز
رضا نقی زاده مدیر محترم واحد مرغداری کشاورزی - دامپروریالبرز
احمد حاجی وزیری مدیر محترم مرغداری وزیریکشاورزی - دامپروریالبرز
بهروز آگاهیمدیر محترم دامداری آگاهیکشاورزی - دامپروریالبرز
سید جلال حسینی مدیرعامل محترم شرکت کشت وصنعت بهدانه پارسکشاورزی - دامپروریالبرز
مهندس سید مرتضی هاشمیه مشاور محترم رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزداداری-اجرایییزد
مهندس صادق رحمتی بازرگانیخبرنگار و فعال محترم محیط زیست خبرنگارمازندران
سعدا عباس آبادیوکیل محترم پایه یک دادگستری مرم نهادتهران
ماجده باقری چیمه دانشجو و فعال محیط زیست مردم نهادتهران
سید آرمان بزرگباندانشجو و فعال محیط زیست مردم نهاد مازندران
مهندس لیلا دلاوری رئیس محترم گروه محیط زیست و سلامت غذا جهاد کشاورزی استان قماداری - اجراییقم
مهندس دنیا مددی مقدممدیر محترم آموزشگاه ملاصدرا و فعال محیط زیست مردم نهادمازندران
مهندس زینب سلملیان شغل آزاد مردم نهادالبرز
مهندس فرشید سنجریجانشین محترم یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاهایثارگر منابع طبیعیکرمانشاه
مهندس شیر محمد فرامرزیمسئول محترم یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خانمیرزاایثارگر منابع طبیعیچهارمحال و بختیاری
مهندس الهام سلملیانشغل آزاد فعال محیط زیست تهران
مهندس علیرضا اویسی کارشناس محترم دفتر توسعه پایدار و امور فن آوری جهاد کشاورزی البرزاداری - اجراییالبرز
مهندس صادق توسلی زاده مشاور محترم وزیر و رییس توسعه پایدار و فن آوری وزارت جهاد کشاورزیاداری - اجراییتهران
مهندس محمد فرهادیان رئیس محترم گروه محیط زیست و سلامت غذا جهاد کشاورزی استان لرستان اداری - اجراییلرستان
مهندس فاطمه بشیریرئیس محترم گروه محیط زیست و سلامت غذا جهاد کشاورزی استان البرز اداری - اجراییالبرز
مهندس حجت رحمانیکارشناس مسئول محترم محیط زیست و سلامت عذا جهاد کشاورزی استان البرزاداری - اجراییالبرز
سید امراله حسینیمشاور محترم مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاهایثارگر منابع طبیعیچهارمحال و بختیاری
مهندس فرزاد خسرویرییس محترم منابع طبیعی بخش ناغانایثارگر منابع طبیعیکرمانشاه
مهندس یونس خلیلیکارمند محترم منابع طبیعی بخش ناغانایثارگر منابع طبیعیچهارمحال و بختیاری
مهندس سیده زهرا طالبیان فعال محترم محیط زیست مردم نهاد تهران
شهرام سپهر نیاکارشناس سازمان حفاظت محیط زیست کشورنویسنده کتاب تهران
مسعود ایمانیمدیر عامل محترم مجتمع لیمون چینی آرادصنعتی – غیر فلزیخراسان رضوی

برندگان شایسته تقدیر  

لوح جیر