آمارگیر وبلاگ

حداقل حقوق، دستمزد و مزایای سال ۱۴۰۱

 

 

 

حداقل حقوق، دستمزد و مزایای سال ۱۴۰۱

حداقل حقوق، دستمزد و مزایای سال ۱۴۰۱

شما می‌توانید در این صفحه کلیه اخبار مربوط به حداقل حقوق، دستمزد و مزایای سال ۱۴۰۱ و میزان افزایش حقوق در سال ۱۴۰۱ را پیگیری فرمایید. برای این کار کافی است با مراجعه به بخش فهرست اخبار، خبر مورد نظر خود را یافته و مطالعه بفرمایید.

برای دریافت اخبار و اطلاع از آگهی های استخدام بانک ها و سازمانهای دولتی و خصوصی در ایمیل و گوشی همراه خود اینجا کلیک کنید.

جدول حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱

جدول حقوق و مزایای حداقل بگیران و سایر سطوح در سال ۱۴۰۱

ردیفشرحروزانه (ریال)ماهیانه (ریال)
سطح پایه (حداقل)
۱حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز۱,۳۹۳,۲۵۰۴۱,۷۹۷,۵۰۰
۲بن کارگری۲۸۳,۳۳۳۸,۵۰۰,۰۰۰
۳حق مسکن۱۸۳,۳۳۳۶,۵۰۰,۰۰۰
۴حق اولاد (برای هر فرزند)۱۳۹,۳۲۵۴,۱۷۹,۷۵۰
۵*پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار)۷۰,۰۰۰۲,۱۰۰,۰۰۰
سایر سطوح
۱درصد افزایش نسبت به حقوق سال قبل۳۸ درصد
۲مبلغ ثابت اضافه پرداختی ماهیانه۱۷۱,۷۲۲۵,۱۵۱,۶۶۰
۳پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار)۷۰,۰۰۰۲,۱۰۰,۰۰۰
۴بن کارگری۲۸۳,۳۳۳۸,۵۰۰,۰۰۰
۵حق مسکن۱۸۳,۳۳۳۶,۵۰۰,۰۰۰
۶حق اولاد (برای هر فرزند)۱۳۹,۳۲۵۴,۱۷۹,۷۵۰

 


برای مشاهده جدول جزئیات کامل حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۱ اینجا کلیک کنید


افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ به چه میزان است؟

شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ را با ۵۷.۴ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۰، به غیر از سایر مزایای مستمر ۴۱,۷۹۷,۵۰۰ ریال تعیین کرد.
 برای سایر سطوح مزدی نیز این افزایش به میزان ۳۸ درصد به اضافه‌ی مبلغ ثابت ۱۷۱۷۲۲ روزانه که برابر است با ۳۸ درصد افزایش مزد پایه به اضافه مبلغ ثابت ۵۱۵۱۶۶۰ ماهانه است.

مسئولیت بررسی افزایش حقوق کارگران با چه کسی است؟

بررسی و انجام تکالیف مربوط به افزایش حقوق کارگران بر عهده شورایعالی کار متشکل از:

  • وزیر کار و امور اجتماعی
  • دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورایعالی صنایع
  • سه نفر از نمایندگان کارفرمایان ( یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان
  • سه نفر از نمایندگان کارگران ( یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار

همانطور که مشخص است، تعیین افزایش میزان حقوق کارگران امری تخصص است که شورایعالی کار عهده‌دار مسئولیت آن است و سایر اظهار نظرها را می‌توان مسائلی غیرتخصصی دانست.

 برای دانلود فایل بخشنامه حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۱ اینجا کلیک نمایید

حداقل حقوق، دستمزد و مزایای سال ۱۴۰۱

 ۲۶۱ نظر

حداقل حقوق، دستمزد و مزایای سال ۱۴۰۱

شما می‌توانید در این صفحه کلیه اخبار مربوط به حداقل حقوق، دستمزد و مزایای سال ۱۴۰۱ و میزان افزایش حقوق در سال ۱۴۰۱ را پیگیری فرمایید. برای این کار کافی است با مراجعه به بخش فهرست اخبار، خبر مورد نظر خود را یافته و مطالعه بفرمایید.

برای دریافت اخبار و اطلاع از آگهی های استخدام بانک ها و سازمانهای دولتی و خصوصی در ایمیل و گوشی همراه خود اینجا کلیک کنید.

جدول حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱

جدول حقوق و مزایای حداقل بگیران و سایر سطوح در سال ۱۴۰۱

ردیفشرحروزانه (ریال)ماهیانه (ریال)
سطح پایه (حداقل)
۱حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز۱,۳۹۳,۲۵۰۴۱,۷۹۷,۵۰۰
۲بن کارگری۲۸۳,۳۳۳۸,۵۰۰,۰۰۰
۳حق مسکن۱۸۳,۳۳۳۶,۵۰۰,۰۰۰
۴حق اولاد (برای هر فرزند)۱۳۹,۳۲۵۴,۱۷۹,۷۵۰
۵*پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار)۷۰,۰۰۰۲,۱۰۰,۰۰۰
سایر سطوح
۱درصد افزایش نسبت به حقوق سال قبل۳۸ درصد
۲مبلغ ثابت اضافه پرداختی ماهیانه۱۷۱,۷۲۲۵,۱۵۱,۶۶۰
۳پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار)۷۰,۰۰۰۲,۱۰۰,۰۰۰
۴بن کارگری۲۸۳,۳۳۳۸,۵۰۰,۰۰۰
۵حق مسکن۱۸۳,۳۳۳۶,۵۰۰,۰۰۰
۶حق اولاد (برای هر فرزند)۱۳۹,۳۲۵۴,۱۷۹,۷۵۰

 


برای مشاهده جدول جزئیات کامل حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۱ اینجا کلیک کنید


افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ به چه میزان است؟

شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ را با ۵۷.۴ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۰، به غیر از سایر مزایای مستمر ۴۱,۷۹۷,۵۰۰ ریال تعیین کرد.
 برای سایر سطوح مزدی نیز این افزایش به میزان ۳۸ درصد به اضافه‌ی مبلغ ثابت ۱۷۱۷۲۲ روزانه که برابر است با ۳۸ درصد افزایش مزد پایه به اضافه مبلغ ثابت ۵۱۵۱۶۶۰ ماهانه است.

مسئولیت بررسی افزایش حقوق کارگران با چه کسی است؟

بررسی و انجام تکالیف مربوط به افزایش حقوق کارگران بر عهده شورایعالی کار متشکل از:

  • وزیر کار و امور اجتماعی
  • دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورایعالی صنایع
  • سه نفر از نمایندگان کارفرمایان ( یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان
  • سه نفر از نمایندگان کارگران ( یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار

همانطور که مشخص است، تعیین افزایش میزان حقوق کارگران امری تخصص است که شورایعالی کار عهده‌دار مسئولیت آن است و سایر اظهار نظرها را می‌توان مسائلی غیرتخصصی دانست.

 برای دانلود فایل بخشنامه حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۱

خشنامه حقوق در سال 1401.pdf     اینجا کلیک نمایید

 

 

یادداشت سردبیر

@Aseman_Mag

ما را دنبال کنید