معرفی جشنواره وجدان محیط زیست

 

 

مفاهیم 

 

* وجدان محیط زیست :

   از نظرمفهومی ، وجدان زیست محیطی  را میزان اطلاعات فرد در مورد مسائل زیست محیطی و عوامل مؤثر در گسترش آن و شناخت ازچگونگی رفتار خود و دیگران جهت بهبود معضلات آن می‌توان عنوان نمود .وجدان زیست محیطی ،ترکیبی است از اعتقاد به محیط زیست و ارزشی که به آن داده شده است.

* جایزه وجدان محیط زیست در کسب و کار از نگاه مردم:

   ایده ایست که توسط خبرگان محیط زیست ،جهت شناسایی ، معرفی ، تشویق و تقدیر از فعالان در حوزه محیط زیست مطرح شده  است. دراین ایده ، برخلاف جایزه‌های مشابه دولتی و خصوصی ، از نگاه مردم، نظارت بر عملکرد زیست محیطی مدیران و کارشناسان و صاحبان حرفه، بدون توجه به مسایل سیاسی ، مالی و جناحی و بر اساس پارامترهایی که نشانگر عملکرد مخاطبان از فرایندی منتج از نهاد و وجدان بیدار آنان دارد .دنبال  می‌کند.

* برندگان جایزه وجدان محیط زیست در کسب و کار از نگاه مردم:

   به اشخاصی که در واحد های صنعتی  ، معدنی ، خدماتی ،کشاورزی و گردشگری ، و نیز در مراکز اجرایی، قانون گذاری ، نظارتی ، فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی  و...  مشغول به فعالیت بوده که ، بر اساس تفکری آینده‌نگر و سبزاندیش ، توانستند، معیارهای زیست محیطی مربوط به جایزه ملی وجدان محیط زیست در کسب و کار از نگاه مردم را،  بدون توجهات سیاسی ، مالی ، ضوابط و مقررات جاری کشور و حتی خارج از نگاه نهادهای دولتی اخذ نمایند.

* جشنواره جایزه وجدان محیط زیست در کسب و کار از نگاه مردم :

  مراسمی است که طی آن ، از طرف تشکل‌های مردم نهاد و با حمایت سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با محیط زیست نظیر سازمان حفاظت محیط زیست کشور ، وزارت صنعت و معدن و تجارت ، وزارت جهاد کشاورزی ، شهرداری تهران ،موسسه توسعه کسب و کارهای محیط زیست شایان ، خانه معدن ایران ، بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان تهران ،مرکز نیکوکاری ثامن الائمه گرگان ، مرکز منطقه ای کنوانسیون رامسر در مرکز و غرب آسیا و .... که در آن از صاحبان حرف ، کارشناسان و مدیرانی که به اتکای وجدان مسئولیت پذیر خود ، بیشترین خدمات داوطلبانه را در حوزه حفاظت و حمایت از محیط زیست ارائه نموده اند ،تشویق و قدردانی می‌گردند.

 ؤ

 

اهداف

 

1-تقویت نگرش زیست محیطی دربین فعالان شاغل در حوزه صنعت و معدن ، خدمات ، کشاورزی و گردشگری

2-ترغیب به ایجاد اشتغال و بکارگیری از توان فارغ التحصیلان محیط زیست

3-تشویق به بهره‌برداری از ظرفیت‌های تشکل های مردم نهاد زیست محیطی

4-تشویق به ارائه خدمات پایدار و سبز در بین مدیران و کارشناسان دستگاه‌های دولتی و عمومی و خصوصی

5-جلب توجه صاحبان صنعت و خدمات به نگاه مردم در حوزه محیط زیست

6-ایجاد فضایی برای تبادل اطلاعات و دستاوردهای زیست محیطی فعالان در حوزه صنعت و معدن ، خدمات و کشاورزی با یکدیگر

7-شناسایی ، معرفی  تشویق و تقدیر از مدیران و کارشناسان و صاحبان سبز اندیش مرتبط با صنعت و خدمات و محیط زیست کشور

8-بسط فرهنگ حفاظت و حمایت از منابع زیست محیطی کشور در بین مدیران و کارشناسان بخش دولتی ، عمومی و خصوصی

 

مراحل اجرایی برگزاری جشنواره :

 

1- فراخوان جشنواره از طریق سایت و فضای مجازی

2- اخذ فرم ثبت نام  و تکمیل  و ارسال به آدرس ایمیل دبیرخانه جشنواره از طرف متقاضیان

3- تماس با متقاضی از طرف کارشناسان دبیرخانه جهت راهنمایی و کمک به متقاضی در گردآوری و ارسال اسناد و مدارک

4- ارسال اسناد با امضا و مهر شخص متقاضی یا مدیر عامل مجموعه به آدرس ایمیل دبیر خانه

5- دسته بندی اسناد و مدارک متقاضیان و ارسال آن به کمیته داوری

6- رتبه بندی فعالیت متقاضیان و انتخاب برندگان از سوی کمیته داوری

7-  دعوت از مسئولین بلند مرتبه کشوری جهت اهدای جوایز به برندگان

 

 

 

 

 

 

یادداشت سردبیر

@Aseman_Mag

ما را دنبال کنید