دستورالعمل نحوه برگزاری جشنواره وجدان محیط زیست

 

کاتالوگ جشنواره جایزه وجدان محیط زیست 20-08-1400- بدون پدافند.pdf

 

دستورالعمل  نحوه داوری جشنواره 

فرم شاخص های داوری 20-8-1400.pdf

 

شاخص عملکردی گروه های صنعتی ، پتروشیمی، نفت و گاز 

 

 

 

شاخص عملکردی شهرداریها 

 

 

شاخص عملکرد گروه کشاورزی

 

جدول شاخصهای عملکرد معادن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یادداشت سردبیر

@Aseman_Mag

ما را دنبال کنید

پربازدیدهای این هفته