نحوه بررسی و محاسبه امتیازهای واحد های صنعتی، خدماتی،کشاورزی و معدنی

 

1- در بررسی اسناد مربوط به مدیران واحد های صنعتی و خدماتی ،با توجه به گروه و رده هر صنعت و خدمات و نیز موقعیت جغرافیایی و توان مالی و پرسنلی هر واحد و همچنین نوع کنترل آلاینده‌های مربوط به هر واحد، و نیز با توجه به الزامات قانونی موجود برای هر پارامتر و سرانجام، نگاه سبز اندیش و وجدان بیدار اشخاص و مدیران  و صاحبان صنعت و خدمات در انجام برخی فعالیت‌های زیست محیطی، مورد ملاک عمل قرار خواهد گرفت .

2- در بررسی فعالیت‌های اشخاص ویژه؛ بر اساس تاثیرگذاری فعالیت آنان بر محیط زیست، قضاوت و رتبه بندی انجام می‌گیرد.

3- مجموع امتیازها درجدول آیتم‌های مربوط به هر گروه 100 می‌باشد. واحد‌های صنعتی و خدماتی و کشاورزی، در هر یک از گروه‌های هم رده و هم گروه خود ، رقابت می‌نمایند .

4-   فعالیت‌هایی که در چارچوب قانون، واحدها ملزم به اجرای آن هستند و یا انجام آن برای منافع شخصی واحد یا مدیران آن می‌باشد .از حداقل امتیاز برخوردار می‌باشند .

5-  واحدهایی که بدون الزام قانونی و منافع شخصی و صرفاً به جهت منافع عمومی و بهبود وضعیت محیط زیست، فعالیت‌های زیست محیطی مطابق آیتم‌های جدول مربوط به گروه صنعتی خود را انجام داده اند از حداکثر امتیاز برخوردار می‌باشند.

6-کمک‌های مالی زیست محیطی به تشکل‌های مردم نهاد دارای پروانه فعالیت از وزارت کشور مورد قبول می‌باشد مشروط بر اینکه اسناد هزینه آن نیز از طرف تشکل‌های مذکور به دبیرخانه ارایه گردد.

7-هزینه‌های پژوهشی و برنامه‌های تنویر افکار عمومی که توسط واحد صنعتی و خدماتی و یا با همکاری عوامل غیر دولتی و تشکل‌های مردم نهاد انجام شده باشد،  مورد تایید است .

8- پرداخت هزینه انجام برنامه‌های زیست محیطی به نهادهای دولتی مورد تایید نمی‌باشد.

9- مشارکت با انجام  برنامه‌های زیست محیطی تشکل‌های مردم نهاد می‌تواند نقدی یا غیر نقدی باشد.

10- بکار گیری از کارشناس محیط زیست در واحد به اشکال مختلف رسمی، قرار دادی، پیمانی مورد نظر می‌باشد.

11-واحدهایی که در لیست صنایع آلاینده قرار ندارند و یا پس از قرار گرفتن در دوره‌های قبلی ، در زمان ارزیابی از لیست مذکور خارج شده باشند از امتیاز کامل این آیتم برخوردار خواهند بود .

12-فعالیت‌های داوطلبانه زیست محیطی که تاثیری بر محیط زیست محل یا منطقه فعالیت نداشته و یا در آینده باعث ایجاد مشکلی در محیط زیست گردد مورد قبول نمی‌باشد.

13- داوری و قضاوت در جشنواره بر عهده چند تن از کارشناسان خبره و متخصص محیط زیست که در دوره ارزیابی ، هیچ گونه ارتباط کاری با مراکز دولتی و یا واحدهایی که متقاضی شرکت در جشنواره هستند؛ نداشته و به طور مستقل انجام می‌گردد.

14- مبلغ و نحوه هزینه کرد در انجام خدمات زیست محیطی بر اساس دستورالعمل جشنواره و بنابر نیت خیرخواهانه  اشخاص و مدیران ( منتج از وجدان ) و تاثیرگذاری فعالیت آنان بر محیط زیست واحد صنعتی و پیرامون آن محاسبه می‌گردد. لذا هر واحد بر اساس توانمندی و نوع فعالیت ارزنده زیست محیطی سنجیده می‌شود نه ،بر مبنای میزان هزینه کرد یا بزرگی وکوچکی واحد.

15- مدیریت کنترل ترافیک در ورودی به واحدها ، یعنی تجمع خودرو تحت هر شرایط در ورودی و یا حاشیه واحدها باعث ایجاد ترافیک در جاده‌های اصلی و فرعی ننماید .

16- هرگونه اجرای مراسمات زیست محیطی، چاپ کتاب، برگزاری دوره‌های آموزشی و ......برای نهادهای دولتی مورد قبول نمی‌باشد.

17- واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی مستقل از مدیریت شهرک صنعتی در جشنواره شرکت می‌نمایند.

18-هر شرکت می تواند برای هرتعداد واحدی که بصورت پراکنده در چند نقطه ازکشور درتملک و مدیریت دارد  درجشنواره بصورت مستقل شرکت نماید. آیتم‌های مربوط به ارزشیابی، جداگانه برای هر واحد ارزیابی می‌گردد.

19-صرفه جویی در مصرف برق ، آب، گاز ، کاغذ و لوازم تحریر و ... به جهت تعطیلی واحد و یا شرایط ناشی از کرونا پذیرفته نمی‌باشد .

20-عضویت حقوقی در یکی از انجمن‌های مردم نهاد، دارای پروانه فعالیت از وزارت کشور مورد تایید می‌باشد.

 

یادداشت سردبیر

@Aseman_Mag

ما را دنبال کنید