مجوز اجرای جشنواره وجدان محیط زیست در کسب و کار

 

 

 

 

برگزارکنندگان  و حامیان جشنواره وجدان محیط زیست و شماره مجوز :

    این جشنواره بصورت مشارکتی و با همراهی دستگاههای دولتی ، عمومی ، خصوصی،خیرین و مردم نهاد برگزار می گردد. که دبیرخانه آن در مرکز انجمن مردم نهاد توسعه کسب وکارهای محیط زیست شایان (غیر دولتی ، غیر سیاسی و غیر انتفاعی) که دارای مجوز فعالیت به شماره  8719/1/1400 از وزارت کشور و  شماره ثبت 44686 می باشد.

   در اجرای این جشنواره چندین تفاهم نامه با دستگاه دولتی و عمومی ازجمله دفترمحیط زیست و سلامت غذای وزارت جهاد کشاوری، بنیاد تعاون و کارآفرینی استان تهران ، مرکز منطقه ای کنوانسیون رامسر و.... منعقد شده و از دستگاه هایی نظیر سازمان حفاظت محیط زیست (3521/170/1400مورخ 07/02/1400) وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی  (182807/1400 مورخ 11/07/1400)وزارت صنعت،معدن و تجارت( 282518/60 مورخ20/12/1399) وزارت جهاد کشاورزی (5079/0271/1400 مورخ 18/02/1400 ) وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی (3496/101مورخ 27/12/1400)  وزارت میراٍث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری ( 20181/14002102 مورخ 5/8/1400 ) ، شهرداری تهران، (1050947 مورخ22/10/1399)خانه معدن ایران (522/99مورخ 6/11/1399) ، بنیاد توسعه کارآفرینی استان تهران(717/694 مورخ 14/11/1399) دفتر محیط زیست و سلامت غذای وزارت جهاد کشاورزی  (00/309مورخ21/02/1400) دفتر امور بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی (60/371074مورخ 11/11/1399) - مرکز منطقه ای کنوانسیون رامسر در مرکز و غرب آسیا (155-م-ر مورخ6/11/1399) مرکز نیکو کاری ثامن الائمه گرگان موافقت همکاری دریافت گردید.

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

یادداشت سردبیر

@Aseman_Mag

ما را دنبال کنید

پربازدیدهای این هفته