آمارگیر وبلاگ

عقلانیت ملی بر خواسته شخصی در ادغام سازمان حفاظت محیط زیست غلبه کرد

 

 

   در جلسه شورای عالی اداری که با حضور آیت الله سید ابراهیم رئیسی رییس جمهوری در سالن اجلاس سران برگزار شد. با ادغام سازمان حفاظت محیط زیست با سازمان منابع طبیعی مخالفت گردید.

   به رغم مخالفت فعالان و نخبگان حوزه محیط زیست و منابع طبیعی ، دکتر سلاجقه بنابر یک نظرشخصی و غیر کارشناسی ، با عزم  و برنامه ادغام این دو سازمان  به ریاست سازمان حفاظت از محیط زیست رسید و در طول یکساله تصدی این پست بدون توجه به نظر مخالفان طرح ، و تنها با پشتوانه نظرات غیر اجرایی تعدادی انگشت شمار هیات علمی در حوزه منابع طبیعی تا پای تعطیلی سازمان پیش رفت .

   انتخاب مدیران ناکارآمد و غیر تخصصی ، انتصاب با پست سرپرستی مدیران  ادارات کل ستادی و استانی ، عدم انتخاب مدیران دفاتر تخصصی بویژه در حوزه محیط زیست انسانی، برکناری مدیران توانمند و چهره های شاخص سازمان ، عدم ارائه طرح یا برنامه ای جدید در حوزه حفاظت از محیط زیست ، ایجاد نارضایتی در بین کارکنان سازمان تنها بخشی از برنامه ادغام در سازمان حفاظت محیط زیست بوده است .

 

   حال که ادغام سازمان حفاظت محیط زیست با سازمان منابع طبیعی و آبخیز داری با تصمیم گیری درست در سطح ملی منتفی گردید . عزل طراحان این طرح از حوزه محیط زیست ضرورت داشته زیرا ادامه عملکرد بسیار ضعیف طراحان طرح در یک سال گذشته بر مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و در نتیجه حفاظت از محیط زیست کشور در سایه شکست برنامه ادغام ، تاثیر منفی خواهد داشت .

 

 

یادداشت سردبیر

@Aseman_Mag

ما را دنبال کنید