آمارگیر وبلاگ

تفاهم نامه ها

 

 

 

تفاهم نامه همکاری با وزارت جهاد کشاورزی

تفاهم نامه همکاری با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور

تفاهم نامه همکاری با اتاق بازرگانی،صنایع و معادن و کشاورزی ایران (کمیسیون توسعه پایدار،محیط زیست و آب)

تفاهم نامه با مرکز منطقه ای کنوانسیون رامسر در مرکز و غرب آسیا

تفاهم نامه همکاری با بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان تهران 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یادداشت سردبیر

@Aseman_Mag

ما را دنبال کنید