هزینه و شهریه ثبت نام در جشنواره

 

امور مالی جشنواره:

  اجرای جشنواره با هدف غیر انتفاعی و خیرخواهانه می‌باشد .بخشی از درآمد حاصل از ثبت نام متقاضیان صرف انجام بررسی اسناد، صحت سنجی و سایر هزینه‌های جاری جشنواره بویژه پرداخت کسورات قانونی می‌گردد.  از برندگان جشنواره با توانمندی مالی  و با توافق آنان جهت تهیه و پرداخت جایزه نقدی کمک هزینه اخذ می‌گردد. درآمد نهایی احتمالی از محل برگزاری جشنواره ، صرف امور خیریه محیط زیست  می گردد.

 

متقاضیان شرکت در جشنواره قبل از واریز وجه با تماس با شماره تلفن 09902979040 و یا با شماره  02144967188 دفتر دبیرخانه جشنواره جهت آگاهی از میزان مبلغ و نحوه واریز وجه مطلع گردند.

 

 

شماره حساب جشنواره:                                   700104957606

شماره کارت                   5341  2375  0612  6221

شبا:                 700540104247001049575606 IR

بنام :                  سیده آسیه رضوی زاهد کلائی    

بانک پارسیان،شعبه فلکه دوم صادقیه تهران  ، کد1042/7

    

 

 

شهریه ثبت نام واحد های صنعتی ،معدنی، کشاورزی ( مبلغ به میلیون ریال) 

شهریه ثبت نام واحد های خدماتی ( مبلغ به میلیون ریال)

 

 

 

 

 

 

 

 

یادداشت سردبیر

@Aseman_Mag

ما را دنبال کنید