مخاطبین جشنواره

    مخاطبین ویژه   1-شهدای محیط بان و جنگل بان 2-مدیران ارشد اجرایی و سیاسی و نظامی ،استانداران، فرمانداران ، بخشداران 3-نمایندگان مجلس ، اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا 4-قضات و وکلای دادگستری  5-معاونین سازمان‌های محیط زیست و جنگل‌ها ، مراتع و آبخیزداری کشور 6-مدیران شهرستانی ، استانی و ستادی سازمان حفاظت محیط زیست 7-مدیران دفاتر محیط زیست و HSE  سایر دستگاه‌ها دولتی و عمومی و خصوصی 8-مدیران …
ادامه مطلب

یادداشت سردبیر

@Aseman_Mag

ما را دنبال کنید