شاخص های ارزشیابی واحد های صنعتی

 

شاخص‌های عمومی قابل ارزیابی در انتخاب :

 

1- بکارگیری از توان علمی کارشناسان محیط زیست در حوزه فعالیت

2- ایجاد مراکز مدیریت محیط زیست ( دفتر محیط زیست / واحد HSE)

3-آموزش مبانی محیط زیست به کارکنان

4-مدیریت و کنترل آلودگی‌های زیست محیطی

5- مدیریت مصرف انرژی ، سوخت و سایرمنابع

6- مشارکت مردمی در جهت حفاظت  ازمحیط زیست

7- حمایت و بهره‌مندی از توان تشکل‌های مردم نهاد در جهت اشتغال و تولید پایدار

8- ارائه خدمات خیریه در جهت حفاظت و حمایت از مناطق حفاظت شده و تنوع زیستی،  کنترل منابع آلاینده

9- ایجاد زمینه اشتغال و توانمند سازی برای فارغ التحصیلان محیط زیست 

 

شرایط  اختصاصی متقاضیان شرکت در جشنواره

 

1- تمامی مدیران و کارشناسان  واحد های صنعتی ، کشاورزی و خدماتی با مالکیت دولتی ، خصوصی ، نیمه خصوصی و نظامی و حتی با مالکیت خارجی که در داخل مرزهای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نمایند ، می‌توانند در این جشنواره شرکت نمایند.

2- مدیران  و کارشناسان و صاحبان صنایع ، معادن ، خدمات و کشاورزی می‌توانند با نام حقوقی واحد تولیدی و خدماتی خود در این جشنواره شرکت نمایند

3- صنایع آلاینده و صنایعی که اخطاریه آلایندگی زیست محیطی دریافت نموده اند می‌توانند در این جشنواره شرکت نمایند.

4- تعهدات زیست محیطی مدیران و صاحبان صنایع و خدمات ، به سازمان حفاظت محیط زیست و یا سایر نهاد‌های دولتی نظیر دارایی و ... مانع مشارکت آن‌ها در این جشنواره نمی‌باشد.

5- اشخاص حقیقی و حقوقی داوطلب درارزیابی منتخبین ویژه ، بدون توجه به جنسیت ، مذهب و گرایش سیاسی ،دولتی یا غیر دولتی بودن ، مدرک و رشته تحصیلی ، موقعیت محل جغرافیایی زندگی و کار و حتی بدون توجه به موقعیت جغرافیایی انجام خدماتی که منجر به انتخاب ایشان گردد. می توانند در این جشنواره شرکت نمایند.

6-جایزه صرفاً به نام شخص مدیر ، کارشناس ، صاحب صنعت و فعال در حوزه محیط زیست که موفق به کسب رتبه شده باشد، صادر می‌گردد.

7- هر یک از اشخاص ، حقیقی و حقوقی ،همزمان می توانند در چند گروه به طور مستقل شرکت نماید. نظیر ، ثبت نام همزمان بعنوان مدیر واحد ، کارشناس ، یا مسئول یا خیر محیط زیست  ، ... و اخذ جایزه در هر یک از گروه‌ها بطور جدا گانه

8-  عملکرد زیست محیطی مورد پذیرش در محدوده زمانی  از ابتدای سال 1399 تا 1400/05/31 خواهد بود.

فواید اخذ جایزه وجدان محیط زیست در کسب و کار از نگاه مردم

 

1-اولین و تنها جایزه رسمی در سطح ملی و غیردولتی درحوزه محیط زیست می‌باشد که با قضاوت مردم به عملکرد منتج از وجدان پاک و اندیشه‌های سبز انسانی اهداء می‌گردد

2-معرفی اقدامات داوطلبانه زیست محیطی متقاضیان به جامعه هدف از جمله سازمان حفاظت محیط زیست

3-تبلیغات در فروش محصولات تولید شده در بستر محیط زیست

4-ایجاد حس امنیت زیست محیطی در بین ساکنین مراکز مسکونی پیرامون واحد‌های تولیدی

5-جایزه بنام فرد کارشناس ، مدیر و یا صاحب واحد صنعتی و خدماتی ، اهداء شده و بعنوان سابقه خدمتی قابل ارائه به سایر مراکز ملی و بین المللی بنام شخص برنده جایزه می‌باشد.

6-در بدنه تندیس جایزه ، نام فرد برنده به همراه واحد محل خدمات زیست محیطی انجام شده ( نام واحد ) درج می‌گردد.چنانچه شخص برنده ،در روز اهدای جایزه در واحد صنعتی یا خدماتی حضور یا سمتی نداشته باشد جایزه بنام همان شخص و بنام همان واحدی که ثبت نام نموده اهداء می‌گردد.

7-به همراه تندیس و جایزه نقدی  یک لوح تقدیر به زبان فارسی و یک لوح تقدیر به زبان انگلیسی جهت ارائه به مجامع بین المللی با نام شخص یا مدیر صنعت اهداء می‌گردد.

8-به مدیران و صاحبان صنایع و خدماتی که موفق به کسب رتبه اول ملی گردند اجازه درج نشان وجدان محیط زیست بر روی محصولات تولیدی به مدت یکسال با شرایط دبیرخانه جایزه ملی وجدان محیط زیست داده خواهد شد.

9-به مدت شش ماه به واحدهای متقاضی شرکت درجشنواره جایزه وجدان محیط زیست توسط کارشناسان خبره دبیرخانه ( با سابقه کار درسازمان حفاظت محیط زیست و مراکز علمی ) مشاوره رایگان زیست محیطی ارائه می‌گردد.

10- به مدت یکسال به واحدهای برنده در سطح ملی و استانی و شهرستانی توسط کارشناسان خبره محیط زیست از طرف دبیرخانه ، خدمات مشاوره رایگان زیست محیطی ارایه می‌گردد.

11- درج نام متقاضیان برنده که خدمات ارزنده زیست محیطی را از روی وجدان، انجام داده باشند در فهرست کتاب ”برندگان وجدان محیط زیست در ایران ” و کتاب ”بزرگان محیط زیست ایران ،که هر ساله بعد از هر دوره از جشنواره  به دو زبان انگلیسی و فارسی با هدف ارائه به مراکز داخلی و بین المللی چاپ خواهد شد .

 

 

 

نحوه بررسی و محاسبه امتیازهای واحد های صنعتی و خدماتی

 

1- در بررسی اسناد مربوط به مدیران واحد های صنعتی و خدماتی ،با توجه به گروه و رده هر صنعت و خدمات و نیز موقعیت جغرافیایی و توان مالی و پرسنلی هر واحد و همچنین نوع کنترل آلاینده‌های مربوط به هر واحد، و نیز با توجه به الزامات قانونی موجود برای هر پارامتر و سرانجام، نگاه سبز اندیش و وجدان بیدار اشخاص و مدیران  و صاحبان صنعت و خدمات در انجام برخی فعالیت‌های زیست محیطی، مورد ملاک عمل قرار خواهد گرفت .

2- در بررسی فعالیت‌های اشخاص ویژه؛ بر اساس تاثیرگذاری فعالیت آنان بر محیط زیست، قضاوت و رتبه بندی انجام می‌گیرد.

3- مجموع امتیازها درجدول آیتم‌های مربوط به هر گروه 100 می‌باشد. واحد‌های صنعتی و خدماتی و کشاورزی، در هر یک از گروه‌های هم رده و هم گروه خود ، رقابت می‌نمایند .

4-   فعالیت‌هایی که در چارچوب قانون، واحدها ملزم به اجرای آن هستند و یا انجام آن برای منافع شخصی واحد یا مدیران آن می‌باشد .از حداقل امتیاز برخوردار می‌باشند .

5-  واحدهایی که بدون الزام قانونی و منافع شخصی و صرفاً به جهت منافع عمومی و بهبود وضعیت محیط زیست، فعالیت‌های زیست محیطی مطابق آیتم‌های جدول مربوط به گروه صنعتی خود را انجام داده اند از حداکثر امتیاز برخوردار می‌باشند.

6-کمک‌های مالی زیست محیطی به تشکل‌های مردم نهاد دارای پروانه فعالیت از وزارت کشور مورد قبول می‌باشد مشروط بر اینکه اسناد هزینه آن نیز از طرف تشکل‌های مذکور به دبیرخانه ارایه گردد.

7-هزینه‌های پژوهشی و برنامه‌های تنویر افکار عمومی که توسط واحد صنعتی و خدماتی و یا با همکاری عوامل غیر دولتی و تشکل‌های مردم نهاد انجام شده باشد،  مورد تایید است .

8- پرداخت هزینه انجام برنامه‌های زیست محیطی به نهادهای دولتی مورد تایید نمی‌باشد.

9- مشارکت با انجام  برنامه‌های زیست محیطی تشکل‌های مردم نهاد می‌تواند نقدی یا غیر نقدی باشد.

10- بکار گیری از کارشناس محیط زیست در واحد به اشکال مختلف رسمی، قرار دادی، پیمانی مورد نظر می‌باشد.

11-واحدهایی که در لیست صنایع آلاینده قرار ندارند و یا پس از قرار گرفتن در دوره‌های قبلی ، در زمان ارزیابی از لیست مذکور خارج شده باشند از امتیاز کامل این آیتم برخوردار خواهند بود .

12-فعالیت‌های داوطلبانه زیست محیطی که تاثیری بر محیط زیست محل یا منطقه فعالیت نداشته و یا در آینده باعث ایجاد مشکلی در محیط زیست گردد مورد قبول نمی‌باشد.

13- داوری و قضاوت در جشنواره بر عهده چند تن از کارشناسان خبره و متخصص محیط زیست که در دوره ارزیابی ، هیچ گونه ارتباط کاری با مراکز دولتی و یا واحدهایی که متقاضی شرکت در جشنواره هستند؛ نداشته و به طور مستقل انجام می‌گردد.

14- مبلغ و نحوه هزینه کرد در انجام خدمات زیست محیطی بر اساس دستورالعمل جشنواره و بنابر نیت خیرخواهانه  اشخاص و مدیران ( منتج از وجدان ) و تاثیرگذاری فعالیت آنان بر محیط زیست واحد صنعتی و پیرامون آن محاسبه می‌گردد. لذا هر واحد بر اساس توانمندی و نوع فعالیت ارزنده زیست محیطی سنجیده می‌شود نه ،بر مبنای میزان هزینه کرد یا بزرگی وکوچکی واحد.

15- مدیریت کنترل ترافیک در ورودی به واحدها ، یعنی تجمع خودرو تحت هر شرایط در ورودی و یا حاشیه واحدها باعث ایجاد ترافیک در جاده‌های اصلی و فرعی ننماید .

16- هرگونه اجرای مراسمات زیست محیطی، چاپ کتاب، برگزاری دوره‌های آموزشی و ......برای نهادهای دولتی مورد قبول نمی‌باشد.

17- واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی مستقل از مدیریت شهرک صنعتی در جشنواره شرکت می‌نمایند.

18-هر شرکت می تواند برای هرتعداد واحدی که بصورت پراکنده در چند نقطه ازکشور درتملک و مدیریت دارد  درجشنواره بصورت مستقل شرکت نماید. آیتم‌های مربوط به ارزشیابی، جداگانه برای هر واحد ارزیابی می‌گردد.

19-صرفه جویی در مصرف برق ، آب، گاز ، کاغذ و لوازم تحریر و ... به جهت تعطیلی واحد و یا شرایط ناشی از کرونا پذیرفته نمی‌باشد .

20-عضویت حقوقی در یکی از انجمن‌های مردم نهاد، دارای پروانه فعالیت از وزارت کشور مورد تایید می‌باشد.

 

 

 

 

 

 

 

یادداشت سردبیر

@Aseman_Mag

ما را دنبال کنید